Fellesorganisasjonen

FO: – Støre lovet en ny retning, det fikk vi

Del

Fagforeningen FO er fornøyd med den kursen den nye regjeringen har peilet ut. – Jeg gir dem nesten full score, men bare nesten!

Jonas Gahr Støre og Mimmi Kvisvik under fremlegget av statsbudsjettet før koronapandemien (Foto: FO)
Jonas Gahr Støre og Mimmi Kvisvik under fremlegget av statsbudsjettet før koronapandemien (Foto: FO)

FO kom med flere anbefalinger til den nye regjeringsplattformen, men da SV trakk seg fra forhandlingene fryktet forbundet at flere viktige saker ville falle ut. Nå viser det seg at de ikke hadde stor grunn til å frykte.

– Dette liker vi. Det var ikke mange av innspillene våre til plattformen som datt ut underveis. Dette sender veldig positive signaler til medlemmene våre som jobber i velferdsstatens førstelinje, sier FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik.

I går la den avtroppende regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. FO reagerte på at verken helhetlig gjennomgang av Nav, øremerkede midler til barnevernet og tiltak mot vernepleiermangel var finansiert. Forbundslederen mener Hurdalsplattformen viser en annen retning.

– Selv om Ap og Sp ikke har nevnt Nav-gjennomgang eksplisitt peker de på mange av problemene som en slik gjennomgang vil løse. Nemlig at systemet er topptungt, og at kontorene mangler rett kompetanse og myndighet i førstelinjen til å gi brukerne den hjelpen de trenger, sier hun.

Regjeringspartiene vil også legge frem en strategi for å innføre en tillitsreform i offentlig sektor.

Finansiering av barnevernsreformen

– Et av de store paradoksene til Solberg-regjeringen, var at de innfører en barnevernsreform ved nyttår, men fjerner alle de øremerkede midlene til barnevernet. Det gleder oss at den nye regjeringen lover bemanning og finansiering for å følge opp barna som trenger hjelp, sier Kvisvik.

Partiene går også inn for en kvalitetsreform i barnevernet som sikrer hensiktsmessig organisering, vektlegger økt kompetanse og gir de ansatte mer tid og tillit i møte med barna.

Velferd for alle, men ingen tiltak mot vernepleiermangel

Under pressekonferansen kunne Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre fortelle om visjonen om verdensledende helse- og omsorgstjenester. FO er spesielt opptatt av rettighetene til personer med utviklingshemming og hvordan vernepleiermangelen skaper uforsvarlige tjenester.

– Vi hadde håpet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok til seg signalene fra de siste årene og la en plan for hvordan vi skal utdanne 20 000 nye vernepleiere. Det har de ikke, sier Kvisvik

Likevel ser ikke alt mørkt ut for personer med utviklingshemming, mener FO.

– Den nye regjeringen har tatt inn ett av de viktigste kravene til NFU, FO, NAKU og en rekke brukerorganisasjoner; nemlig å inkorporere CRPD i norsk lov. Skal vi innfri kravene i FN-konvensjonen er det en forutsetning at de ansatte har rett kompetanse. Da trenger vi flere vernepleiere, sier hun.

Ny sosialpolitikk

FO lederen mener dette er en ny retning for sosialpolitikken i Norge.

– Slik vi leser plattformen blir den nye regjeringen opptatt av å ha rett kompetanse på rett plass. De ønsker mer tidlig innsats i skolen, blant annet ved hjelp av flere miljøterapeuter. Vi er også positive til at de vil møte rusavhengige med hjelp fremfor straff, sier Kvisvik.

Forbundslederen peker også på de tiltakene som ikke ble tatt med under forhandlingene.

– Vi legger jo selvsagt merke til at de verken sier noe om å heve barnetrygden eller å innføre en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Dette er viktige sosialpolitiske saker som vi kommer til å fortsette å jobbe for, forsikrer Kvisvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jonas Gahr Støre og Mimmi Kvisvik under fremlegget av statsbudsjettet før koronapandemien (Foto: FO)
Jonas Gahr Støre og Mimmi Kvisvik under fremlegget av statsbudsjettet før koronapandemien (Foto: FO)
Last ned bilde
FOs fane foran Arbeiderpartibygningen på Youngstorget (Foto: Daniel Charles Hextall / FO)
FOs fane foran Arbeiderpartibygningen på Youngstorget (Foto: Daniel Charles Hextall / FO)
Last ned bilde
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer har ekspertkompetanse innenfor barnevern, Nav, tjenester til utviklingshemmede, vold og trusler i arbeidslivet, samt tariff og likelønn.

Følg pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom