Fellesorganisasjonen

FO forventer uttelling i lønnsoppgjøret

Del

TBU-tallene viser at industriarbeidere har fått høyere lønnsvekst enn helse- og sosialarbeidere. FO forventer at årets lønnsoppgjør kompenserer for mindrelønnsutviklingen.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

‒ I fjor var vi solidariske med et norsk samfunn i økonomisk krise. Vi holdt oss innenfor rammene industrien satt, nå viser det seg at de selv har brutt denne rammen. Vi aksepterer ikke å bli hengende etter lønnsmessig, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Frontfaget består av konkurranseutsatt industri og legger rammen for lønnsvekst i Norge. I fjor ble ramma fra frontfaget satt til 1,7 prosent. Dette innebar rekordlave tillegg for FOs medlemmer i offentlig sektor.

De endelige tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser at industrien gikk utover egen ramme. Industriansatte fikk en lønnsvekst på 2,2 prosent, mens statsansatte, kommuneansatte og ansatte i Spekter Helse fikk langt mindre, henholdsvis 1,8, 1,7 og 1,8 prosent.

Kvisvik leder den største fagforeningen for sosialarbeidere og reagerer på mindrelønnsutviklingen.

– Våre medlemmer gjorde og gjør en fenomenal innsats under koronapandemien. De står opp for tryggheten til barn som har det vanskelig, permitterte som trenger dagpenger og andre mennesker i sårbare situasjoner. Vi forventer at de blir kompensert for den uvurderlige jobben de gjør, sier Kvisvik.

Hun er tydelig på at FO støtter frontfagsmodellen, men understreker at tradisjonelle kvinneyrker trenger videre rammer.

– Vi skal være tro til frontfaget, men vi forventer det samme fra industrien selv. Tradisjonelle kvinneyrker må ha et lønnsnivå som sikrer rekruttering av nødvendig kompetanse i fremtiden, sier FO-lederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer har ekspertkompetanse innenfor barnevern, Nav, tjenester til utviklingshemmede, vold og trusler i arbeidslivet, samt tariff og likelønn.

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom