Fellesorganisasjonen

FO er skuffet over at regjeringen avbryter streiken

Del

Tirsdag kveld stanset regjeringen FOs og Fagforbundets streik i private omsorgsbedrifter.

Mimmi Kvisvik, FO-leder
Mimmi Kvisvik, FO-leder

Siden 9. januar har en rekke fagforeninger vært i streik i omsorgsbedrifter organisert i NHO. Etter en rapport om fare for liv og helse grep regjeringen inn og stanset streiken i overenskomst 453, en streik der FO og Fagforbundet har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak.

– FO har sikret trygge uttak med strengt fokus på å hindre fare for liv og helse. At regjeringen nå griper inn er et overtramp. Vi praktiserer vår frie streikerett med stort ansvar, og blir nektet å kjempe videre for våre rettferdige krav, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun er skuffet over at Helsetilsynet har varslet fare for liv og helse etter at YS ikke har vært aktsom nok i sitt et streikeuttak.

– Her skuffer regjeringen. Det er dypt urettferdig at våre medlemmer opplever urimelige lønnsforskjeller sammenlignet med sykepleierkollegaene sine. Deres kompetanse er likeverdig, og like essensiell for å ta ivareta liv og helse i disse tjeneste. Det tok vi hensyn til, og denne streiken skulle ikke vært avblåst, sier Mimmi Kvisvik.

Hun legger ikke skjul på at hun holder NHO ansvarlig for situasjonen partene nå står i.

NHO kunne søkt dispensasjon

– Hvis NHO mente det var fare for liv og helse kunne de søkt om dispensasjoner. I stedet har de ført en strategi som tilsynelatende skulle fremprovosere tvungen lønnsnemd. Med det setter de hele streikeretten i fare, sier hun.

NHO har nektet å møte til forhandlinger om et konkret forslag fra FO og Fagforbundet til løsning på konflikten.

– Denne streiken var ikke ønsket fra vår side. Vi har hatt tilbud på bordet NHO ikke har ville forhandle med oss på en gang. Regjeringens inngripen kommer NHO til gode, all den tid LO-forbundene har ført en svært ansvarlig streik, sier hun.

– Nå går mine tanker til våre standhaftige medlemmer som har stått i konflikten i tre uker. Jeg er stolt av dem, av vår streikeledelse, og hvordan vi som organisasjon har stått frem i denne streiken. Takk for innsatsen alle, avslutter FO-leder Kvisvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mimmi Kvisvik, FO-leder
Mimmi Kvisvik, FO-leder
Last ned bilde
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Last ned bilde
FO i streik
FO i streik
Last ned bilde
FOs fagforeningsfane
FOs fagforeningsfane
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter. I dag har vi 31 000 medlemmer hvor over 80% er kvinner.

FO er både fagforening og profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til profesjonenes fagfelt og interesser.

FO er et medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Vi er en medieressurs spesielt når det gjelder barnevern, vold, trusler og netthets i arbeidslivet, tariff og likelønn.

Vi kan også mye om NAV og fattigdomsbekjempelse, levekår og rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemning, asyl- og flyktningpolitikk og likestilling. 

Hovedmålet til FO er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres yrkesfaglige interesser.

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom