Norsk Folkehjelp

FN starter forhandlinger om forbud mot atomvåpen

Del

Med overveldende flertall vedtok FNs generalforsamling natt til fredag en resolusjon om å starte forhandlinger i 2017 om en avtale som forbyr atomvåpen. Norge stemte nei til FN-forhandlinger om et forbud, mens Nederland trosset presset i NATO og stemte avholdende. Nederland har i tillegg bekreftet at de vil delta i FN-forhandlingene. Også Finland stemte avholdende, mens Sverige stemte ja.

-Norge var på feil side av historien i kveld. Forbudet mot atomvåpen er på vei. Hvis ikke Norge slutter seg til FN-forhandlingene når de starter i mars vil vi også snart være på feil side av loven, sier generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp er medlem i det internasjonale styret i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som har arbeidet hardt for det historiske vedtaket i FN.

Til tross for en intens motkampanje fra USA, Russland, Storbritannia og Frankrike stemte hele 123 stater for resolusjon L41 «Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations». Et mindretall på 38 stater inkludert Norge stemte mot, og 15 stater avga avholdende stemme. Sverige stemte ja, mens også Finland stemte avholdende sammen med Nederland. Nederlands regjering bekreftet torsdag at den vil delta i FN-forhandlingene.

-Vi vet at Nederland har forsøkt å finne andre NATO-land som kunne stemme avholdende sammen med dem, men de har ikke fått noen som helst støtte fra Norge. Dette setter den norske nei-stemmen i et spesielt dårlig lys. Det bekrefter det Norsk Folkehjelp hele tiden har sagt om at regjeringen har drevet Norge lenger og lenger inn i en stadig mindre sirkel av stater som har bistått USA med å hindre oppstart av forbudsforhandlinger og beholde atomvåpen som lovlige og legitime midler i krig, sier generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp.

Flertallet på Stortinget har gitt utenriksminister Børge Brende marsjordre om å arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen. Istedet har han nå valgt å aktivt motarbeide det i FN. Nå håper Norsk Folkehjelp at Stortinget ser at Brende handler i strid med flertallets vilje og at han ikke har fulgt opp intensjonen med det enstemmige atomforliket som ble vedtatt i april. Norsk Folkehjelp mener at Norge bør støtte opp om Nederland og endre sin nei-stemme til en avholdende stemme når resolusjonen skal voteres over i plenum i FNs generalforsamling i desember.

Vedtaket i FN i natt er et direkte resultat av det humanitære initiativet på atomvåpen som den forrige regjeringen startet i mars 2013 med en banebrytende konferanse i Oslo. Dessverre har Norges egen regjering fra høsten 2013 vist liten interesse for kunnskapen som har blitt brakt fram i og rundt det norskstartede humanitære initiativet om den globale og overhengende faren som atomvåpen utsetter oss for.

-Regjeringen baserer seg dessverre fortsatt på gamle myter om at kjernefysisk avskrekking gir trygghet, mens et vell av ny kunnskap viser at det motsatte er tilfelle. Det er en risikabel politikk, sier sier Nergaard.

Norsk Folkehjelp er kritiske til at regjeringen for å forklare sin nei-stemme har forsøkt å villede norsk presse og befolkning til å tro at en FN-avtale som forbyr atomvåpen dreier seg om ensidig nedrustning.

-Lytt heller til Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som sier at et forbud mot atomvåpen er en «uunnværlig byggestein» i det rettslig bindende rammeverket for å sikre en verden fri for atomvåpen. FN-forbudet vil nedsette en sterk norm mot atomvåpen, styrke Ikkespredningsavtalen og gi ny kontekst og retning til det vanskelige nedrustningsarbeidet. En rekke nedrustningsavtaler vil måtte komme i tillegg til forbudet etter hvert som atomvåpenstater blir enige om balansert og gjensidig nedrustning og kan slutte seg til forbudsavtalen, sier Nergaard.

Av atomvåpenstatene stemte India, Pakistan, Nord-Korea og Kina avholdende, mens USA, Frankrike, Storbritannia, Russland og Israel stemte nei.

Voteringen i FN fant sted bare få timer etter at EU-parlamentet torsdag vedtok sin egen resolusjon om den økende trussel som atomvåpen utgjør, der EUs medlemsstater ble oppfordret til å delta i neste års FN-forhandlinger om et forbud. I EU-parlamentet stemte 415 av medlemmene for og 124 mot, med 74 avholdende stemmer.

For mer informasjon og kommentarer, ta kontakt med Grethe Østern Våpenpolitisk leder i Norsk folkehjelp på tlf; 90078208

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom