FN-sambandet

FN og Sikkerhetsrådet ber om respekt for demokratiet i Myanmar

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Demonstrasjoner mot militærkuppet i Yangon, Myanmar. Foto: Reuters
Demonstrasjoner mot militærkuppet i Yangon, Myanmar. Foto: Reuters

I Denne uka i FN kan du blant annet lese: 

  • FN og Sikkerhetsrådet ber om respekt for demokratiet i Myanmar
  • Ny FN-rapport om global menneskehandel
  • FN-rapport avslører anklager om tortur i Afghanistan
  • Verdens radiodag
  • Et anstendig arbeidsliv kan sikre fred og stabile samfunn

FNs sikkerhetsråd

Storbritannia har presidentskapet i sikkerhetsrådet i februar.

Tirsdag:

  • Møte og orientering om situasjonen i Midtøsten
  • Konsultasjoner om situasjonen i Syria

Onsdag:

  • Resolusjonsvedtak om ulike sanksjoner mot Sudan
  • Møte om terroristhandlinger som trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Torsdag:

  • Møte om situasjonen i Ukraina

Sikkerhetsrådet drøftet situasjonen i Tigray

FNs sikkerhetsråd ber om bedre tilgang til Tigray-regionen i Etiopia hvor to millioner mennesker trenger humanitær bistand, ifølge en FN-ansatt. Norge var et av landene som ba om at situasjonen i Tigray ble drøftet i Sikkerhetsrådet. 

FN og Sikkerhetsrådet ber om respekt for demokratiet i Myanmar

FNs sikkerhetsråd ber om umiddelbar løslatelse av Aung San Suu Kyi og alle arresterte i forbindelse med militærkuppet i Myanmar.

Ny FN-rapport om global menneskehandel 

I løpet av de siste 15 årene har antallet barn som utsettes for menneskehandel doblet seg,ifølgeen ny rapport om global menneskehandel fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). De fleste av ofrene er kvinner og jenter, men andelen gutter har femdoblet seg ifølge UNODC. Det er ventet at økonomiske nedgangstider som følge av covid-19 vil forverre risikoen for menneskehandel for mange. Halvparten av ofrene i de 148 landene rapporten omtaler ble utsatt for menneskehandel med formål om seksuell utnyttelse.38 prosent av ofrene ble utsatt for tvangsarbeid og seks prosent til tvunget kriminell aktivitet. De resterende fire prosent ble tvunget inn i tigging, tvangsekteskap, organhøsting og andre formål.  

Digital rettferdighet

Den 59. sesjonen til Kommisjonen for sosial utvikling finner sted 8. til 17. februar. I år vil det meste av programmet gå digitalt. Kommisjonen er et rådgivende organ med ansvar for den sosiale utviklingspilaren i global utvikling. 

Hovedtema for årets sesjon vil være rollen digital teknologi har for sosial utvikling og trivsel for alle.

Matsikkerhet

Komiteen for global matsikkerhet møtes virtuelt 8-11. februar, møtet skulle opprinnelig vært holdt høsten 2020, men ble flyttet som følge av covid-19 situasjonen. Komiteen rapporterer til FNs generalforsamling og FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk), og skal bruke de neste dagene på å analysere den globale situasjonen for matsikkerhet, foreslå fremtidige retningslinjer og dele erfaringer.

Afghanistan: FN-rapport avslører anklager om tortur

Nesten en tredel av fangene i Afghanistan, som er holdt av sikkerhets- eller terrorisme-relaterte anklager, har blitt utsatt for tortur eller annen mishandling, ifølge en FN-rapport publisert 3. februar.

DR Kongo: Angrep på sivile øker

FN-rapport viser at det har vært en kraftig økning i angrep på sivile i bestemte regioner i Den demokratiske republikken Kongo. FN uttrykker forskrekkelse over de nye tallene, som avdekker nesten tusen sivile ofre i disse områdene i løpet av 2020. 

Russland: FN er misfornøyd med dommen mot Navalny

I en presseuttalelse fra FNs menneskerettighetskontor er FN kritisk til Russlands varetektsfengsling av opptil 1400 demonstranter. Uttalelsen uttrykker også dyp misnøye med dommen som ble gitt mot opposisjonspolitikeren Aleksei Navalny.

Nord-Korea: FN-rapport legger ansvar på omverden for at menneskerettighetsbruddene fortsetter straffefritt

Syv år siden den banebrytende FN-undersøkelsen om omfattende menneskerettighetsbrudd i Nord-Korea, viser en ny FN-rapport at det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten pågår fortsatt. Rapporten retter seg mot det internasjonale samfunnet som har ansvar for ikke la Nord-Korea gå straffefri.

Verdens radiodag

13. februar marker FN verdens radiodag. Dette er for å bevisstgjøre samfunnet på hvor viktig radio er som kommunikasjonsverktøy. Radio har vært spesielt viktig gjennom pandemien som har rammet verden siden mars 2020. I år markerer UNESCO 10-årsjubileet for verdens radiodag ved å oppfordre radiostasjoner til å feire dette gjennom tre undertemaer: evolusjon, innovasjon og forbindelse. Bruk emneknaggene #WorldRadioDay #NewWorldRadio for å delta i den digitale debatten. 

Et anstendig arbeidsliv kan sikre fred og stabile samfunn

Dette var grunnideen for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som ble stiftet i 1919. Den gangen lå Europa i ruiner etter første verdenskrig. Når koronapandemien har brent ut, kan verden stå overfor mange av de samme problemene som den gjorde i 1919.  
 

I denne infohistorien går ILO gjennom erfaringene fra de siste 100 årene. Den viser til store globale utfordringer som klimaendringer og den uformelle økonomien. Den behandler også situasjonen til særlig sårbare grupper som kvinner, ungdom og urfolk.  Og til grupper som har blitt utsatt på grunn av krig og konflikt, så som tidligere soldater, flyktninger og internt fordrevne. Med utgangspunkt i ILOs mandat viser denne historien konkrete eksempler på tiltak som kan forebygge og avhjelpe disse utfordringene.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra FN-kalenderen

10. februar: Verdens dag for belgfrukter 

11. februar: Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning 

13. februar: Verdens radiodag 

20. februar: Verdens dag for sosial rettferdighet 

21. februar: Den internasjonale morsmålsdagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

9. februar: Demokrati og diktatur

10 -12. februar: SDG Konferansen

10. februar: Ungdomspartidebatt: Utdanning for Bærekraftig Utvikling i norsk skole

10. februar: Ungarn - diktatur på fremmarsj?

11. februar: Webinar-serie del 3: Brexit – hva nå?

11. februar: Broen til framtiden 2021: Stortingsvalget må bli et klimavalg!

11. februar: Da FN gjorde vondt verre: Hva gikk galt i Libya?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Demonstrasjoner mot militærkuppet i Yangon, Myanmar. Foto: Reuters
Demonstrasjoner mot militærkuppet i Yangon, Myanmar. Foto: Reuters
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg pressemeldinger fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom