Luftambulansetjenesten HF

Flytter personell fra Kirkenes-base etter radonmåling

Del

Luftambulansetjenesten HF har i samarbeid med arbeidsgiverne til personellet ved ambulanseflybasen i Kirkenes flyttet alt personell ut fra basen. Dette på grunn av radonmålinger som viser for høye verdier. I første omgang er personellet flyttet på hotell.

Personellet ble flyttet vekk fra basen fredag 25. mars 2022 etter at Luftambulansetjenesten fikk resultatet av målinger som ble gjennomført i perioden januar-mars 2022.

- Sikkerhet for personellet har første prioritet og vi flytter derfor de ansatte for å være på den sikre siden, sier administrerende direktør Øyvind Juell.

Saken får ingen store operative konsekvenser og basen er fortsatt i drift. Men siden personellet nå bor på et annet sted enn basen vil responstiden øke fra 20 min til 60 minutter. 

Basen er bemannet med personell fra flyoperatør Babcock Scandinavian Air Ambulance AS og medisinsk personell fra Finnmarksykehuset HF. Personellet på basen vil bli fulgt opp av sine arbeidsgivere og Luftambulansetjenesten HF har anbefalt at de får tilbud etter gjeldende retningslinjer.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft, og er sammen med røyking den viktigste årsaken til lungekreft.

Høyere enn grenseverdier

Målingen viste høyere verdier av radon i baselokalene enn det anbefalingene sier. Tiltaksnivået for radon er 100 Bq/m3 og grenseverdien er 200 Bq/m3. Høyeste målte verdi var 755 Bq/m3 på et trimrom på basen, og ingen av rommene omfattet av målingene hadde verdier som var under grenseverdiene.

Huseier Ugland Air Property AS kommer umiddelbart til å få inn fagekspertise som kan vurdere hvilke tiltak som kan gjøres og hvor lang tid slike tiltak tar.

Målingene som er blitt gjennomført på basen ble gjort på bestilling av huseier etter at tidligere målinger viste for høye verdier på et av oppholdsrommene på basen. Tiltak ble satt i verk og fagpersoner anbefalte nye målinger i alle oppholdsrommene om vinteren over en periode på minst to måneder. Disse målingene ble gjennomført januar- mars 2022.

Anbefaler kartlegging

Hverken Luftambulansetjenesten HF eller huseier kjenner til at radon er en utfordring på andre ambulanseflybaser. Huseier av ambulanseflybasene kommer nå til å gjøre en kartlegging om basene befinner seg i risikoområder for radon og gjøre målinger ut fra denne kartleggingen.

Luftambulansetjenesten vil oppfordre til at tilsvarende risikovurdering også gjøres av huseier til helikopterbasene.

For mer informasjon om radon, se Arbeidstilsynets faktaside her

Nøkkelord

Kontakter

Om Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten HF
Luftambulansetjenesten HF
Postboks 235
8001 Bodø

75 54 99 50http://www.luftambulanse.no/

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.

All drift av luftambulanse i Norge betales og finansieres fullt ut av det offentlige.Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner våre fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

To flyselskap flyr våre fartøy på oppdrag for oss i dag:

  • Babcock Scandinavian AirAmbulance AS flyr alle våre 10 ambulansefly fordelt på 7 baser.
    Norsk Luftambulanse AS flyr alle våre 14 ambulansehelikoptre fordelt på 13 baser.