Fellesorganisasjonen

Flertall blant Vestfoldspolitikerne for autorisasjon

Del

De rødgrønne partiene i Vestfold svarer at de vil gi autorisasjon til barnevernspedagoger og sosionomer i fersk undersøkelse.

Fellesorganisasjonen (FO) er den største fagforeningen for barnevernspedagoger og sosionomer i Norge, to yrkesgrupper som har kjempet for autorisasjon i en årrekke. Autorisasjon betyr at de som skal utøve faget må få offentlig godkjenning. Sverige, Finland og Island har lignende ordninger for sosialarbeidere, men det har ikke Norge. Nå mener FO det er på tide.  

– Barnevernspedagoger og sosionomer jobber med mennesker i sårbare situasjoner i skolen, barnevernet, Nav, rusomsorgen og sykehus blant annet. Det skulle bare mangle at man trengte autorisasjon for å gjøre den jobben, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.  

FO har spurt alle toppolitikerne i Vestfold hva de mener om autorisasjon av sosialarbeidere. Partiene på venstresiden er mest positive til å se på autorisasjonsordningen etter valget 13. September. Se hele undersøkelsen her 

Støtte fra både venstresiden og Frp

Vestfold svarer Rødt, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet at de ønsker autorisasjon etter valget. Frp er positive til autorisasjon av ansatte i barnevernet.  

– Stortinget behandlet høsten 2020 ett forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene. Dette støttet vi opp, men fikk dessverre ikke flertall, sier Maria Karine Aasen-Svensrud, Arbeiderpartiets 1. kandidat i Vestfold.  

Ole André Myhrvold fra Senterpartiet mener autorisasjon vil tjene brukerne. 

– En slik ordning vil kunne bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene og gi økt rettssikkerhet for barna og deres foreldre, sier han. 

Derfor har også Frp tatt til orde for autorisasjon. 

– Fremskrittspartiet har programfestet at det må stilles krav om autorisasjon for å behandle saker om omsorgsovertakelse. I tillegg mener vi det bør mer praksis inn i fagutdanningen. Vi har foreløpig ikke konkludert med behov for autorisasjon for å inneha tittelen sosionom, sier Morten Stordalen, Frps 1. kandidat i Vestfold 

SV har fremmet forslag om dette i Stortinget og mener det er på tide med endring.  

– Barnevernspedagoger og sosionomer må få autorisasjon på lik linje med helsepersonell, dette har vært et krav i 40 år, slik at tiden burde være moden nå, sier 1. kandidat Grete Wold. 

Hun får støtte fra Rødts førstekandidat, Maren Njøs Kurdøl, som også støtter autorisasjon 

FOs forbundsleder er glad for støtten og maner til kamp frem mot valget 13. September. 

– De som trenger velferdsstaten mest skal vite at de som jobber i den har rett kompetanse og er egnet til jobben. Vi er glade for støtten fra de rødgrønne. Likevel ser vi at kampen er langt ifra over. Vi må fortsatt stå opp for tryggheten til dem som trenger det mest,sier Kvisvik. 

Kontakter

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Våre medlemmer har ekspertkompetanse innenfor barnevern, Nav, tjenester til utviklingshemmede, vold og trusler i arbeidslivet, samt tariff og likelønn.

Følg pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom