Danske Bank

Flere kunder, høyere inntekter og bedret resultat

Del

Danske Bank Norge leverer solid i første halvår 2019. Perioden har vært preget av høy aktivitet og god kundevekst – men også tøff konkurranse.

Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason
Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason

Resultatet etter skatt endte opp på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 1.228 millioner kroner til 1.504 millioner kroner.

Bankens samlede inntekter økte i perioden med åtte prosent der volumvekst og økte handelsinntekter bidrar positivt samtidig som pressede rentemarginer på boliglån påvirker negativt.

Kostnadssiden påvirkes av økte utgifter knyttet til investeringer innen compliance og anti-hvitvaskingstiltak samtidig som lavere nedskrivninger bidrar postitivt.

– Vi legger bak oss et første halvår med solid drift og god aktivitet.Spesielt gledelig er det å se at kundeveksten fortsetter og at stadig flere nordmenn og norske bedrifter velger oss. Kort fortalt så fortsetter vi på den kursen vi har staket ut, sier landesjef Trond F. Mellingsæter, som er spesielt fornøyd med at bankens vekst kommer både på utlåns- og innskuddssiden.

Utlånsveksten siste 12 måneder er etter perioden på 11 prosent, mens innskuddsveksten er på 4.

Grønne initiativer, fersk fylkesavtale og ny mobilbank

Første halvår 2019 var for Danske Bank Norge videre preget av flere viktige initiativer, avtaler og lanseringer.

Via deltakelsen i «Grønt Skipsfartsprogram» fortsatte banken, i samarbeid med andre aktører, sitt arbeid med å legge til rette for en mer bærekraftig shippingsektor.

Medio juni var man i tillegg med og lanserte «Poseidon Principles», et felles sett av globale retningslinjer der man fremover skal stille grønne krav knyttet opp mot utlån i shipping.

– Gitt Norges viktige rolle innen internasjonal skipsfart, og Danske Banks markedsposisjon her til lands, ser vi det som helt naturlig å bidra på dette feltet. Vi ser frem til å gjøre vår del av denne grønne jobben, sier Mellingsæter.

Danske Bank fortsetter også å vinne viktige avtaler, og sikret seg nylig kontrakten for den nye Vestland fylkes-kommune, en sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane. Banken har inngått samarbeid med flere av de nye sammenslåtte fylkene de siste årene, og når avtalen med Vestland trer i kraft bor 52 posent av Norges befolkning i et område som har fylkesavtale med Danske Bank.

Nøkkelord

Kontakter

Stian ArnesenKommunikasjonsdirektør

Stian har det overordnede ansvaret for kommunikasjonsarbeidet for Danske Bank i Norge og har også roller i banken på nordisk nivå. Han har jobbet for Fokus Bank/Danske Bank i en årrekke og har også solid erfaring som journalist, blant annet for NRK.

+47 970 123 50stian.arnesen@danskebank.no

Bilder

Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason
Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason
Last ned bilde
Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason
Landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge kan se tilbake på et solid og godt første halvår 2019. Foto: Danske Bank/Sturlason
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4.
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4.
Last ned bilde
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4.
Danske Banks hovedlokaler i Oslo ligger på Aker Brygge og har adressen Bryggetorget 4.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Danske Bank

Danske Bank
Danske Bank
Postboks 4700
7466 Trondheim

08540http://www.danskebank.no

Historien om Danske Banks virksomhet i Norge går tilbake til etableringen av Privatbanken i 1859. I dag er banken landets tredje største.

Våre 1.070 ansatte betjener kunder i personmarkedet og bedriftsmarkedet i tillegg til store institusjonelle kunder fra 25 lokale bankkontor og 4 regionale finanssentre.  

Ut over bankaktiviteter tilbyr vi livsforsikrings- og pensjonsprodukter, kapital-forvaltning, eiendomsmeglerservice og leasing.

Norge er et av Danske Banks kjernemarkeder.

Danske Bank er en nordisk universalbank med sterke regionale røtter og tette forbindelser til resten av verden. I mer enn 145 år har vi hjulpet mennesker og virksomheter i Norden med å innfri deres ambisjoner.

Vi ønsker å skape langsiktig verdi for alle de som stoler på oss – våre kunder, aksjonærer og de samfunn vi opererer i.

Vårt mål er å bli anerkjent som den mest betrodde finansielle partneren ved å gjøre det enkelt å ta viktige økonomiske beslutninger og enkelt å bruke banken.

 Danske Bank har hovedkontor i København og er notert på Nasdaq Copenhagen

Følg saker fra Danske Bank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Danske Bank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Danske Bank

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom