Miljødirektoratet

Flere blir tatt for ulovlig laksefiske enn før

Del

Hittil i år har Statens naturoppsyn levert 70 anmeldelser på brudd på lakseloven. Det er 20 flere anmeldelser enn i fjor.

Et godt samarbeid mellom Statens naturoppsyn, politiet i Trøndelag og Kystvakten gjorde at et av årets mest alvorlige tilfeller av ulovlig laksefiske ble avdekket.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Et godt samarbeid mellom Statens naturoppsyn, politiet i Trøndelag og Kystvakten gjorde at et av årets mest alvorlige tilfeller av ulovlig laksefiske ble avdekket.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Dette tyder på at vi treffer bedre enn før når vi er ute på oppsyn. Det er resultat av styrket lakseoppsyn, målrettet innsats i problemområder og godt samarbeid på tvers av etatene, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO har i år avdekket og anmeldt flere alvorlige brudd på lakseloven enn tidligere.

SNO og politiet i Trøndelag avsluttet nå en av de alvorligste sakene knyttet til ulovlig laksefiske som er avdekket hittil i år. Gjerningspersonene ble tatt på fersken med drivgarn utenfor Hitra og Frøya, som er et av hovedinnsigsområdene for villaks langs kysten. De forsøkte å skjule fangsten ved å dumpe laksen i fjorden, men ved hjelp av dykkere fra Kystvakten fant SNO hele 60 kg laks på fjordbunnen.

Alvorlig miljøkriminalitet

– Trondheimsfjorden er verdens viktigste laksefjord, og laksen utenfor Hitra og Frøya er på vei inn i flere ulike elver langs kysten for å gyte. Noen av disse skal inn i elver og vassdrag med lite laks. Fiske som vi ikke har kontroll på, truer laksebestandene i disse elvene, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Ei garnlenke på 300 meter ble inndratt i tillegg til fangsten, og gjerningspersonene ble bøtelagt for brudd på Naturmangfoldloven. De har vedtatt foreleggene.

– Ulovlig drivgarnsfiske er forbudt og betraktes som alvorlig miljøkriminalitet. Med tett samarbeid mellom kontrolletatene klarer vi å avdekke flere og flere slike saker og det er viktig for å forebygge ulovlig fiske, sier Stein Erik Granli, Miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt.


Strengere straff fra 1. juli

I tillegg til de 70 anmeldelsene for ulovlig laksefiske, har SNO avdekket 236 saker med ukjent gjerningsperson. Til sammen har SNO dratt opp omtrent 13 km med ulovlige garn i år, og flere av disse beslagene er gjort i samarbeid med både kystvakt og politi.

– Vi har et godt kontrollsamarbeid med Kystvakten, Fiskeridirektoratet og politiet, og gjør blant annet felles aksjoner. Vi fortsetter å drive styrket lakseoppsyn mot problemområder også framover, sier Morten Kjørstad.

Fra 1. juli 2020 trådte endringene i lakse- og innlandsfiskeloven i kraft, med økt strafferamme for ulovlig laksefiske. Blant annet ble strafferammen økt fra inntil to til inntil fem års fengsel ved grove brudd på lakseloven. I tillegg kan SNO beslaglegge redskap for å stoppe det ulovlige fisket, og gi gebyr ved mindre alvorlige brudd på lakseloven.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Et godt samarbeid mellom Statens naturoppsyn, politiet i Trøndelag og Kystvakten gjorde at et av årets mest alvorlige tilfeller av ulovlig laksefiske ble avdekket.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Et godt samarbeid mellom Statens naturoppsyn, politiet i Trøndelag og Kystvakten gjorde at et av årets mest alvorlige tilfeller av ulovlig laksefiske ble avdekket.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Drivgarnet på 300 m ble inndratt. Foto: Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Drivgarnet på 300 m ble inndratt. Foto: Statens Naturoppsyn/Miljødirektoratet.
Last ned bilde
Dykkere fra KV Njord fant 60 kg laks på fjordbunnen utenfor Hitra og Frøya.
Dykkere fra KV Njord fant 60 kg laks på fjordbunnen utenfor Hitra og Frøya.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom