Miljødirektoratet

Flere aktuelle slippsted for Deisjøen-ulvene

Del

Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av aktuelt slippsted for Deisjøen-paret.

SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Følg Miljødirektoratet på twitter for siste nytt om flytting av ulvene. https://twitter.com/miljodir

– Det er flere aktuelle områder innenfor ulvesonen hvor ulveparet kan flyttes, og vi gjør løpende vurderinger av disse basert på informasjon vi henter inn. For å skjerme dyrene og operasjonen vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før etter at flyttingen er gjennomført, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet fikk fredag 11. desember i oppdrag å flytte en genetisk verdifull ulv og dens make vekk fra Deisjøen-reviret i Østerdalen. Bakgrunnen er at deler av områdene som paret markerer revir i er utenfor ulvesonen.

Les mer om oppdraget fra KLD her.

Miljødirektoratets feltapparat Statens naturoppsyn (SNO) har vært på plass i felt i Østerdalen siden lørdag for å forberede forsøk på flytting. Mandag og tirsdag kom det en del snø, og SNO har sporet opp ulven. Blir det flyvær onsdag vil det sannsynligvis bli igangsatt forsøk på flytting.

Flere faktorer spiller inn

Som del av oppdraget skal Miljødirektoratet vurdere hvor ulvene skal flyttes.

Vurderingene av område for slipp skjer løpende og tuftet på oppdatert informasjon fra ulveovervåkingen.

Faktorene som vil bli tillagt vekt ved valg av område for slipp er blant annet:

  • Tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting
  • Fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong
  • Avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge
  • Avstand tilbake til Deisjøen-reviret, og om det finnes vandringshinder som kan forsinke/forhindre tilbake vandring.

Må skjermes

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en eventuell flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt, og derfor vil vi ikke gå ut med informasjon om hvor det planlegges å slippe dyene, før etter at slippet er utført. Kommunen og grunneier vil bli informert før slippet finner sted, sier Hambro.

Det største området uten kjente revir i bestandsrapporten fra vinteren 2019/2020, er i de sørlige delene av ulvesonen. I områdene sør for E18 er det kun registrert ett revir.

– Det kommer stadig ny informasjon og området som anses som best egnet for slipp kan komme til å endre seg. Vi vil til enhver tid ha et aktuelt område klart slik at disse vurderingene ikke forsinker flyttingen, sier Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
SNO sporet ulvene utover kvelden torsdag. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom