Høyskolen Kristiania

Fikk 4,7 forskningsmillioner av Rosa sløyfe

Del

Professor Terje Alræk ved Høyskolen Kristiania skal i sitt forskningsprosjekt vurdere om akupunkturbehandling kan redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling. Én av tre overlevende får senskader som går på helsa løs.

Tildelt forskningsmidler. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk torsdag 29. august. Foto: Kreftforeningen
Tildelt forskningsmidler. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk torsdag 29. august. Foto: Kreftforeningen

Hvert år rammes 3500 kvinner av brystkreft i Norge. Ni av ti overlever heldigvis denne kreftsykdommen.

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten, fremholder Terje Alræk, som er professor ved Institutt for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen, har nå bevilget til sammen 18,5 millioner kroner fra fjorårets aksjon til forskningsprosjekter som omhandler senskader etter brystkreftbehandling. Summen fordeles på fem norske forskere ansatt ved Høyskolen Kristiania, NTNU, Akershus universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus.

Terje Alræk har fått tildelt 4 729 000 kroner til forskningsprosjektet «Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue hos brystkreftoverlevere?». Forskningssøknaden har vært gjennom en internasjonal fagfellevurdering.

Reduserte senskader?

– Det har ikke tidligere vært utført forskning på akupunkturbehandling knyttet til tretthet hos norske brystkreftoverlevere. Vi håper jo at dette kan redusere senskadene, sier Alræk.

Forskerne vil i dette prosjektet, som strekker seg over tre år, også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue.

Terje Alræk forteller at internasjonal forskning går i retning av at akupunkturbehandling kan være et alternativ ved senskader etter nødvendig behandling av brystkreft, men foreløpig er dette for lite undersøkt i Norge til at de kan anbefale behandlingen. 

– Er akupunktur trygg behandling for brystkreftrammede?

– Akupunktur er ansett som trygg behandling når den utføres av kompetente og erfarne akupunktører. De fleste opplevde bivirkninger er av forbigående karakter f. eks. kløe rundt nåle innstikket eller blåmerke (skyldes at nålen har truffet en blodåre – helt ufarlig). Alvorlige bivirkninger, som f. eks. lungepunksjon (pneumothorax), fra akupunkturbehandling er ytterst sjelden. Har pasienten ødem i armen eller fjernet mer enn fire lymfeknuter i en av- eller begge armhuler blir det ikke gitt akupunktur i den armen/de armene. Har noen fått innsatt implantat i forbindelse med bryst rekonstruksjon, vil akupunktørene ikke sette nåler i denne regionen av kroppen.

Oppstart januar 2020

– Hvordan foregår denne studien?

– 250 kvinner blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen (akupunkturgruppen) får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet innen tradisjonell kinesisk medisin. De får en til to behandlinger ukentlig. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Deltakerne skal leve som normalt, men de som er i kontrollgruppen kan ikke oppsøke en akupunktør i studietiden. Alle deltakere i studien kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller forandre kosthold. Alle tiltak av denne karakter vil bli registrert. Alle deltakerne vil i tillegg fylle ut flere spørreskjemaer ved studiestart og etter avsluttet behandling og etter seks måneder. Utgiftene til akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne.

Siden starten i 1999 har Rosa sløyfe samlet inn 250 millioner kroner. Penger brukt på brystkreftforskning, opplysningsarbeid og relaterte prosjekter.

Prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Trine Johansen Meza, sier at for Høyskolen Kristiania er denne tildelingen fra Rosa Sløyfe av stor betydning: – Gjennom tildeling av de eksterne midlene, er prosjektet vurdert av internasjonale fagfeller og er vurdert å ha stor relevans for forskning innen senskader etter brystkreftbehandling. Vi ser frem til å følge prosjektet fremover!

Kristin Vinje, som mandag 2. september begynner i jobben som dekan for School of Health Sciences, var også tilstede i Kreftforeningens lokaler i Kongensgate 6 for å overvære utdelingen.

– Dette er svært gode nyheter for Høyskolen Kristiania og en anerkjennelse av det gode vitenskapelige arbeidet Terje Alræk og hans samarbeidspartnere gjør! Dette er nybrottsarbeid på et viktig felt som kan bety svært mye for den store pasientgruppen dette gjelder, sier Vinje.

De andre i forskningsteamet er onkolog Hilde Presterud Ødegård, Akershus Universitetssykehus, professor Stein Atle Lie og postdok Admassu Lamu begge fra Universitetet i Bergen, Weidong Lu (MB, MPH, PhD), Zakim Center for Integrative Therapies ved Dana Farber Cancer Institute, Boston USA, Gary Deng (Medical Director, MD) og Jun J. Mao (MD, MSCE) Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA og professor Hugh MacPherson universitet i York, England.

Professor Terje Alræk har sin doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. Han har siden 1994 forsket på akupunktur, og har 30 års klinisk erfaring. Fra 2004 har han vært – og er ansatt – som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), ved UiT Norges arktiske universitet, før han kom til Høyskolen Kristiania i 2011.

Alræk har publisert over 40 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, senest i mai i år var han medforfatter på «Evidence, safety and recommendations for when to use acupuncture for treating cancer related symptoms: a narrative review» sammen med Stephen Birch, Myeong Soo Lee og Tae-Hun Kim.

Kontakter

Bilder

Tildelt forskningsmidler. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk torsdag 29. august. Foto: Kreftforeningen
Tildelt forskningsmidler. Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel (t.v.) og styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, delte ut 4,7 millioner til professor Terje Alræk torsdag 29. august. Foto: Kreftforeningen
Last ned bilde

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9
0152 Oslo

22 59 60 00http://www.kristiania.no

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med 10 000 studenter, 500 ansatte, drøyt 800 millioner i omsetning og over 100 studieprogrammer.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å tilby tidsriktige, bærekraftige og fremtidsrettede utdannelser, basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk arbeid. Nå er ambisjonen å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet, en forlengelse av høyskolens stadig tettere bånd til arbeidslivet.

Følg pressemeldinger fra Høyskolen Kristiania

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høyskolen Kristiania på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høyskolen Kristiania

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom