Nye Veier

Fem entreprenører konkurrer om å bygge E6 Storhove – Øyer

Del

Nye Veier har i dag prekvalifisert fem leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Storhove og Øyer for Nye Veier. Strekningen på nesten 10 km inngår i Nye Veiers storutbygging av ny trafikksikker E6 gjennom Innlandet.

E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.
E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.

De prekvalifiserte er:  

  • Veidekke Entreprenør AS med underleverandør Cowi AS
  • JV BGC (arbeidsfellesskapet Bertelsen, Garpestad og Comsa) med underleverandør SWS Engineering S.p.A.
  • Implenia Norge AS med underleverandør Sweco Norge AS
  • Obrascón Huarte Lain S.A med underleverandør Afry Norway AS
  • China Communications Construction Company ltd. Med underleverandør Atkins Norge AS

 - Det har vært stor interesse for konkurransen etter at reguleringsplanene ble vedtatt. Av de seks totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen går vi nå videre med fem. De fem tilbyderne består av både norske og utenlandske selskaper. Samtlige av de utenlandske totalentreprenørene har med seg norske underleverandører, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg. Reguleringsplanene for E6-strekningen, som går gjennom både Lillehammer og Øyer kommune, er vedtatt. Veiprosjektet skal Ceequal-sertifiseres.

- Som byggherre ønsker vi i størst mulig grad å ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av E6. Nye Veier stiller derfor krav overfor leverandørene om at prosjektet skal bærekraftsvurderes etter Ceequal-metoden, sier Aanesland.

Nye Veier planlegger å velge totalentreprenør i løpet av våren og signere kontrakt før sommeren.

- Delstrekningen E6 Storhove - Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter, og det er den nordligste kontrakten det konkurreres om nå. Med kontraktsignering før sommeren blir det tidlig anleggsstart og ferdigstillelse innen utgangen av 2024. Det betyr at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv - Storhove og Øyer - Otta, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Nye Veier har nylig åpnet 43 km med firefelts motorvei mellom Kolomoen og Moelv. Når E6 Moelv – Øyer står ferdig i 2025 har Nye Veier levert totalt 86 kilometer med trafikksikker firefeltsvei til Innlandet.

Bilder

E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.
E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Kartlegger fiskens bevegelser i nordre del av Mjøsa og Lågen1.2.2021 13:30:07 CETPressemelding

Nye Veier har startet et omfattende prosjekt for å kartlegge hvor fiskearten lake beveger seg i Lågendeltaet gjennom gyteperioden. Med et 20-talls sensorer på elvebunnen og ca. 25 fisker med lydsender operert inn i buken, skal ny kunnskap på plass om lakens gyteområder før arbeidene med byggingen av den nye E6-brua over Lågen starter. Til våren skal også krøklas gyteplasser langs Vingromlandet kartfestes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom