Unio

Fare for streik i kirken før jul

Del

Tariffpartene i kirken er innkalt til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember, etter at det ble brudd i tarifforhandlingene i slutten av oktober. Dersom meklingen ikke fører fram innen fristen fredag 11. desember klokken 24.00, blir det streik.

Det kan bli streik i i kirken fra 12. desember. - Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Det kan bli streik i i kirken fra 12. desember. - Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

De seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) tar i så fall ut 16 kirkeansatte i streik fra morgenen av lørdag 12. desember.

Det er ti fagforeninger som skal til mekling sammen med KA. Blant disse er det seksUnio-forbund: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

De andre forbundene som er del av meklingen er Kirkelig undervisningsforbund, Fagforbundet, Creo og Fellesorganisasjonen.

Til sammen organiserer disse 10 forbundene et stort flertall av de kirkeansatte som er medlem i en fagforening. Flere yrkesgrupper i kirken er berørt, både prester, diakoner, kateketer og organister er en del av meklingen. Til sammen har de ti forbundene et planlagt uttak på 30 personer.

- Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Det første streikeuttaket er i hovedsak gjort i menigheter i Oslo bispedømme. Døvekirken er ikke berørt av streikeuttaket.

- Det er viktig for oss at vi primært rammer arbeidsgiver med en streik, men vi kan dessverre ikke unngå at brukere av kirkens tjenester også vil bli berørt enkelte steder. Det kan blant annet bety at gudstjenester og andre aktiviteter blir avlyst, og at det kan bli vanskelig å komme i kontakt med lokal menighet, forteller Mollestad.

Uttaket av Unio-forbundenes medlemmer vil kunne merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 12. desember:

Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene: Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti

Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker kirkelige fellesråd

Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

 

Kontakter

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf : 990 18 742

Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf : 970 64 642

Bilder

Det kan bli streik i i kirken fra 12. desember. - Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Det kan bli streik i i kirken fra 12. desember. - Vi har forsøkt å gjøre et moderat og begrenset streikeuttak, som skal ramme tredjepart i minst mulig grad, sider Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Uttaket av Unio-forbundenes medlemmer vil kunne merkes på disse arbeidsstedene ved en eventuell streik fra 12. desember:

Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene: Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti

Kirkelig fellesråd i Bærum og Asker kirkelige fellesråd

Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

 

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Kan bli sykepleierstreik fra 7. januar30.12.2020 15:00:17 CETPressemelding

Sykepleierforbundet og KS møtes hos Riksmekleren tirsdag 5. januar for å bli enige om hovedoppgjøret for 2020. Blir det ingen enighet blir det sykepleierstreik fra 7. januar. – Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom