Miljødirektoratet

Fant ikke farlige stoffer i resirkulert plast

Del

Vi har kontrollert flere produkter som inneholder resirkulert plast. Vi fant ikke helse – og miljøskadelige stoffer i noen av dem.

Bildet viser ni av 27 produkter vi kontrollerte. Foto: Miljødirektoratet
Bildet viser ni av 27 produkter vi kontrollerte. Foto: Miljødirektoratet

I en sirkulær økonomi må vi blant annet gjenvinne mer plast. Den "brukte" plasten kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og miljøgifter som tidligere var tillatt, men som nå er forbudt å bruke. Det er veldig viktig at miljøgiftene ikke også resirkuleres el "gjenbrukes".

- Det er flott at vi ikke fant farlige stoffer over tillatt grenseverdi i den resirkulerte plasten i produktene vi testet, men det betyr ikke at vi kan friskmelde resirkulert plast basert på denne ene aksjonen. Bruk av resirkulerte materialer i produkter øker. Vi kommer til å gjøre nye stikkprøvekontroller av produkter med resirkulerte materialer i framtiden, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Sjekket alt fra leker til kontorutstyr

Våren 2021 testet Miljødirektoratet 27 produkter fra 24 ulike nettbutikker som retter sin markedsføring mot Norge. Samtlige produkter var markedsført med at de inneholder resirkulert plast. Det var blant annet leketøy, ute- og innematter, elektriske- og elektroniske (EE) produkter, utepotter og kontorutstyr.

Alle 27 produkter ble analysert for innhold av regulerte helse- og miljøskadelige stoffer, blant annet flammehemmere, bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH'er), kortkjedede klorparafiner (SCCP'er) og ftalater.

Alle leker og EE-produkter var riktig merket

I tillegg kontrollerte vi om leker og elektriske og elektroniske produkter (EE- produktene) var CE-merket, slik de er lovpålagt. Merket er en erklæring fra produsent til forbruker om at produktene ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Kontrollen viste ingen feil i merking på lekene og EE-produktene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser ni av 27 produkter vi kontrollerte. Foto: Miljødirektoratet
Bildet viser ni av 27 produkter vi kontrollerte. Foto: Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom