Høyskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania er første fagskole i Norge med tre fagområdeakkrediteringer

Del

Torsdag 13. februar fikk Fagskolen Kristiania en historisk fagområdeakkreditering av NOKUT, da fagskolen mottok akkrediteringsrett på sitt tredje fagområde, økonomi og administrasjon.

Fra venstre: administrasjonssjef Elisabeth Ulleberg, rektor Annelise Kiønig, fagansvarlig økonomi og administrasjon Kari Bjørnaas og faglig leder nettstudier Lena Svendheim ved Fagskolen Kristiania. Foto: Synnøve Roald/Fagskolen Kristiania
Fra venstre: administrasjonssjef Elisabeth Ulleberg, rektor Annelise Kiønig, fagansvarlig økonomi og administrasjon Kari Bjørnaas og faglig leder nettstudier Lena Svendheim ved Fagskolen Kristiania. Foto: Synnøve Roald/Fagskolen Kristiania

Fra før har Fagskolen Kristiania akkreditering for fagområdene design, kommunikasjon og teknologi, samt helse og oppvekst, som ble godkjent like før jul. Med dette blir vi første fagskolen i landet med hele tre fagområdeakkrediteringer.

En stor annerkjennelse av jobben vi gjør

Rektor ved Fagskolen Kristiania, Annelise Kiønig, er svært takknemlig for friheten fagområdeakkrediteringen gir i utviklingen av fagskolens tilbud i Oslo, Bergen og på nett.

­­– Fagskolens mandat er å være yrkesrettet og kunne svare raskt på arbeidslivets kompetansebehov. En fagområdeakkreditering gir oss rett til å opprette nye studier, samt gjennomføre «vesentlige endringer», innenfor fagområdet, gjennom eget kvalitetssystem – uten å søke NOKUT om akkreditering for det enkelte studium. Dette betyr svært mye for oss. Vi kan ha en raskere utviklingstakt, både når det gjelder utvikling av nye studier, og videreutvikling av eksisterende tilbud i tråd med endringer i arbeidslivet. Samtidig er det en stor anerkjennelse av den jobben vi gjør, sier Kiønig.

En verdifull fleksibilitet

I nyheten som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) selv annonserte den 13. februar, står det at den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden, trekker frem at fagskolen på dette fagområdet har fagmiljøer som både har høy kompetanse og god forankring i yrkesfeltet. De legger også til at de tre fagområdeakkrediteringene nærmest dekker hele studieporteføljen ved fagskolen, og gir dem muligheter for tverrfaglige, arbeidslivsrelevante studier på tvers av fag- og yrkesfelt. 

– Fagskolen kan dermed selv akkreditere og gjøre vesentlige endringer i fagskoleutdanninger innen dette fagområdet. En slik akkrediteringsrett er viktig for at fagskolene raskere kan omstille seg og kunne tilby relevante studier på tvers av etablerte fag- og yrkesfelt og møte nye behov i arbeidsmarkedet. Derfor er det bare å gratulere Fagskolen Kristiania med sin tredje fagområdeakkreditering, uttalte NOKUTs direktør, Terje Mørland, i en pressemelding utsendt av NOKUT, den 13. februar. 

Et kvalitetsstempel for fagskolen

– For studentene betyr dette blant annet at vi vil kunne tilby nye og relevante fagskolestudier i tiden som kommer. NOKUT har gitt oss et ekstra kvalitetsstempel ved at de har tillit til at vi kan utvikle og videreutvikle studiene våre på egen hånd. Blant annet trekker de fram at fagmiljøet har både høy kompetanse og god forankring i yrkesfeltet. Fagskolen Kristiania er den første fagskolen i landet som har oppnådd tre fagområdeakkrediteringer. Dette viser at vi leverer studier av høy kvalitet, innenfor et bredt spekter av fagområder, og at vi har et solid fagmiljø som kan ivareta bredden i det studietilbudet vi har, sier Kiønig og fortsetter:

– Vi har store ambisjoner for Fagskolen Kristiania. Politiske myndigheter og partene i arbeidslivet er tydelige på at det er et økt behov for fagskolekompetanse. Vi ser det som vårt samfunnsansvar å bidra til vekst i fagskolesektoren gjennom å øke tilbudet av fagskolestudier, og samtidig synliggjøre det gode utdanningstilbudet fagskolene representerer. Vi kan nå tilby relevante og yrkesrettede studier innen en rekke fagområder. Vårt neste mål for sektoren er at politikerne skal åpne for institusjonsakkreditering av fagskoler, avslutter Kiønig.

Kontakter

Bilder

Fra venstre: administrasjonssjef Elisabeth Ulleberg, rektor Annelise Kiønig, fagansvarlig økonomi og administrasjon Kari Bjørnaas og faglig leder nettstudier Lena Svendheim ved Fagskolen Kristiania. Foto: Synnøve Roald/Fagskolen Kristiania
Fra venstre: administrasjonssjef Elisabeth Ulleberg, rektor Annelise Kiønig, fagansvarlig økonomi og administrasjon Kari Bjørnaas og faglig leder nettstudier Lena Svendheim ved Fagskolen Kristiania. Foto: Synnøve Roald/Fagskolen Kristiania
Last ned bilde

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania
Prinsens gate 7-9
0152 Oslo

22 59 60 00http://www.kristiania.no

Høyskolen Kristiania ble grunnlagt i 1914 og tilbyr utdanning i Oslo, Bergen og på nett. Vi er en akkreditert høyskole med 10 000 studenter, 500 ansatte, drøyt 800 millioner i omsetning og over 100 studieprogrammer.

Vi ser på det som vårt samfunnsoppdrag å tilby tidsriktige, bærekraftige og fremtidsrettede utdannelser, basert på det fremste innen forskning og kunstnerisk arbeid. Nå er ambisjonen å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet, en forlengelse av høyskolens stadig tettere bånd til arbeidslivet.

Fra 1. august organiseres høyskolen inn i fire «schools»;

  • School of Arts, Design, and Media
  • School of Communication, Leadership, and Marketing
  • School of Economics, Innovation, and Technology
  • School of Health Sciences

Følg saker fra Høyskolen Kristiania

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Høyskolen Kristiania på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Høyskolen Kristiania

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom