SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Enighet om avtale som sikrer videre drift for Haugesund Lufthavn

Del

- Det har være en krevende tid for hele luftfarten, og dette har også Haugesund Lufthavn blitt hardt rammet av. Flyplassen i Haugesund er viktig for å ivareta ambulanseberedskap, og vi har også gjennom vårt statlige kjøp av flyruter sørget for en rute mellom Haugesund og Oslo. For å sikre at flyplassen kan være åpen for dette og fortsette sin drift, er jeg glad for at Lufthavndrift AS og Avinor AS nå er enige om en avtale som innebærer om lag 70 millioner kroner i tilskudd til Lufthavndrift AS, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen la i april fram for Stortinget forslag om at støtte til Haugesund Lufthavn skulle gis gjennom en reforhandling av den eksisterende avtalen mellom driftsselskapet Lufthavndrift AS og Avinor AS. Før dette hadde Avinor AS allerede gitt utsettelse på husleie for selskapet. Nå er avtalen klar og Lufthavndrift AS vil motta om lag 70 millioner kroner i tilskudd i 2020. Tilskuddet skal legge til rette for videre drift og at flyplassen kan holde åpent for ambulanseberedskapen og flyrutene under statlig kjøp. Avtaleløsningen må notifiseres og godkjennes av ESA dersom den medfører statsstøtte.  

- Krisen i luftfarten er ikke over, men jeg er glad for å se at aktiviteten på Haugesund Lufthavn nå ser ut til å ta seg opp og at høsten dermed kan se lysere ut enn våren vi nå legger bak oss. De ikke-statlige lufthavnene er et viktig bidrag til norsk luftfart, og det er viktig for regjeringen å sikre at også disse kommer seg gjennom denne krisen, uttaler Hareide.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom