Virke

Enighet i del to av HUK oppgjøret

Del

Virke og partene innenfor helse, utdanning og kultur (HUK) er enige om revisjon av landsoverenskomstene for helse og sosial tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter.

Fungerende direktør for tjenester, Torgeir Kroken.
Fungerende direktør for tjenester, Torgeir Kroken.

Virkes medlemsvirksomheter innenfor dette området leverer viktige samfunnstjenester som supplerer det offentlige tilbudet innenfor helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og frivillige organisasjoner.

- Vi er fornøyde med å ha kommet til en enighet om et oppgjør som er i tråd med den økonomiske rammen i frontfaget og overenskomstenes korresponderende område, samt øvrige endringer i overenskomstenes bestemmelser, sier Torgeir Kroken, fungerende direktør for tjenester i Virke. 

Nøkkelord

Bilder

Fungerende direktør for tjenester, Torgeir Kroken.
Fungerende direktør for tjenester, Torgeir Kroken.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.