Unio

Enige om lønnsoppgjøret i kommunene

Del

Nesten alle partene i kommunesektoren ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale. – Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal. Unio sa ja, liksom LO, YS og arbeidsgiver KS.

Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret

Unio har forhandlet på vegne 135 000 medlemmer i kommunesektoren. Det er blant annet lærere i barnehager og skoler, sykepleiere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten. 

Lite å fordele 

Koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør. 

– Dette lønnsoppgjøret er et unntaksår, og summene som er fordelt i oppgjøret er svært små. Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier Handal. 

Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio kommune, og forhandler blant annet på vegne av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. 

Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, som er det samme som resultatet i frontfaget. Tilleggene gis med virkning fra 1. september og betyr at alle Unios grupper i KS får lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner.  

Handal erkjenner at det er ekstra krevende at det var lite penger i et år der Unios medlemmer har stått i første rekke og tatt noen av de tyngste takene på vegne av storsamfunnet i forbindelse med pandemien.  

– Vi kunne ønsket oss at det var mer økonomi å hente for medlemmene, men vi måtte innse at det ikke lå mer i rammen, sier Handal. 

– Et politisk ansvar 

Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har gjennom koronakrisen vist hvor viktig samfunnskritisk betydning de har. Norge trenger sårt flere kvalifiserte lærere og sykepleiere. Samtidig har vi over flere år sett at disse yrkene sakker akterut lønnsmessig. 

– Å sørge for rekruttering og kompetanse til samfunnskritiske yrker er også et politisk ansvar. Norge har råd til et lønnsnivå for disse yrkene som både rekrutterer og beholder de som er der i dag, sier Handal. 

Løsning for alle, minus Akademikerne

Alle hovedorganisasjonene, minus Akademikerne, valgte å godta en forhandlingsløsning, i motsetning til statlig sektor, hvor det nylig ble brudd i forhandlingene. I kommunesektoren er partene enige om tallgrunnlaget og det har vært reelle forhandlinger. 

Det ble ikke avsatt noe til lokale pottforhandlinger i år, og det er heller ikke avtalt noe for neste år, altså mellomoppgjøret i 2021. 

Partene er enige om: 

·       Kommunesektoren har samlet sett fått en ramme på 1,7 prosent.  

·       Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.  

·       Alle ledere i kapittel 4 får et generelt,prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020.

·       Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.  

·       Det nedsettes et partssammensatt utvalg om kompetanse. Dette utvalget skal se på ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.  

·       Det nedsettes et partssammensatt utvalg om heltidskultur. Utvalget skal særskilt arbeide med ulike avklaringer vedrørende langvakter og fleksiressurs. 

Hva er en ramme? 

Ramma er ikke det samme som lønnstillegg. I ramma inngår også overheng og glidning. Overheng er, enkelt forklart, lønnsøkning man forhandlet fram et år, som går av lønnsbudsjettet (ramma) for året etter. Altså ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Lønnsglidning er de lønnstilleggene som i hovedsak kommer av ulike former for lokal lønnsdannelse, for eksempel lønnstillegg gitt ved tilsetting, ansiennitetsopprykk og så videre. 

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt :

Nina Hulthin
pressesjef Utdanningsforbundet
Mobil 970 84 320
Epost: ninhul@udf.no

Tore Bollingmo
Spesialrådgiver Norsk Sykepleierforbund
Mobil 928 40 177
Epost: tore.bollingmo@nsf.no

Hedvig Bjørgum
Kommunikasjonssjef i hovedorganisasjonen Unio
Mobil 901 28 320
Epost: hedvig.bjorgum@unio.no

Bilder

Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Last ned bilde
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Last ned bilde
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Steffen Handal og Silje Naustvik leder Unios forhandlingsdelegasjon i KS-området i lønnsoppgjøret
Last ned bilde
Unios Steffen Handal og KS arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø signerer enigheten
Unios Steffen Handal og KS arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø signerer enigheten
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Om Unio kommune : 

Unio kommune forhandler på vegne av 135 745 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall per 1.1 2020:

Utdanningsforbundet   94 490

Norsk Sykepleierforbund            33 845

Norsk Fysioterapeutforbund     2 325

Norsk Ergoterapeutforbund      1 844

Akademikerforbundet  1 659

Bibliotekarforbundet    934

Forskerforbundet          413

Det norske maskinistforbund    202

Norsk Radiografforbund             13

Det norske Diakonforbund         13

Presteforeningen           7

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Over 500.000 personer jobber i norske kommuner.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Unio med klar melding foran lønnsoppgjøret: Arbeidsgiverne må rette opp skjevhetene fra i fjor9.3.2021 13:13:42 CET | Pressemelding

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor. - Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom