Samferdselsdepartementet

Endeleg kjem Sotrabrua

Del

- Regjeringa jobbar for at folk og næringsliv skal få ein enklare reisekvardag. På Sotra har folk venta lenge på ny veg, Difor er det ein gledens dag når konkurransa om bygginga av Sotrasambandet no startar. Noregshistorias største anleggskontrakt skal løyse opp iflaskehalsar og vert ei stor forbetring for alle som er avhengige av bilen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD

Konkurransen om å bygge ut rv.555 Sotrasambandet vert no lyst ut. Det skal byggast ny firefelts veg med ny Sotrabru, tre mindre bruer og 4 toløpstunnelar samt eigne felt for kollektivtrafikk samt gang- og sykkelveg.

Vegen har i dag varierande standard, og 30.000 bilar nyttar han dagleg. Dagens bru er einaste veg over til Øygarden, og mange opplev køer når dei skal til og frå arbeid.

Best mogleg kontrakt

Utbygginga av Sotrasambandet skal gjennomførast i eit såkalla offentleg-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det inneber at eit selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehald i 25 år.

- Vi har gode erfaringar med OPS-prosjekt tidlegare. Vi ser ofte at utbygginga vert gjennomført raskare og billigare. Det håpar vi vert tilfelle for Sotrasambandet òg. Det er ei stor og vanskelig utbygging med mykje trafikk i området, så entreprenøren får ein krevjande oppgåve, seier samferdselsministeren.

Byggestart 2021

Dei som vel å gje tilbod skal deretter gjennom ei prekvalifisering før ein leverandør vert valgt. Det leggast opp til at spaden går i jorda på prosjektet i 2021. Utbygginga er berekna til fem år.

Utlysinga er offisielt sendt ut i dag, men vert ikkje tilgjengeleggjort før etter nyttår grunna heilagdagane.

- Eg håpar dette er ei god førjulsgåve frå regjeringa til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Bilder

Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 20206.4.2020 11:20:37 CESTPressemelding

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer4.4.2020 12:48:51 CESTPressemelding

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud3.4.2020 11:58:31 CESTPressemelding

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom