Samferdselsdepartementet

Endeleg kjem Sotrabrua

Del

- Regjeringa jobbar for at folk og næringsliv skal få ein enklare reisekvardag. På Sotra har folk venta lenge på ny veg, Difor er det ein gledens dag når konkurransa om bygginga av Sotrasambandet no startar. Noregshistorias største anleggskontrakt skal løyse opp iflaskehalsar og vert ei stor forbetring for alle som er avhengige av bilen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD

Konkurransen om å bygge ut rv.555 Sotrasambandet vert no lyst ut. Det skal byggast ny firefelts veg med ny Sotrabru, tre mindre bruer og 4 toløpstunnelar samt eigne felt for kollektivtrafikk samt gang- og sykkelveg.

Vegen har i dag varierande standard, og 30.000 bilar nyttar han dagleg. Dagens bru er einaste veg over til Øygarden, og mange opplev køer når dei skal til og frå arbeid.

Best mogleg kontrakt

Utbygginga av Sotrasambandet skal gjennomførast i eit såkalla offentleg-privat samarbeid (OPS-prosjekt). Det inneber at eit selskap skal bygge, finansiere og ha ansvar for drift og vedlikehald i 25 år.

- Vi har gode erfaringar med OPS-prosjekt tidlegare. Vi ser ofte at utbygginga vert gjennomført raskare og billigare. Det håpar vi vert tilfelle for Sotrasambandet òg. Det er ei stor og vanskelig utbygging med mykje trafikk i området, så entreprenøren får ein krevjande oppgåve, seier samferdselsministeren.

Byggestart 2021

Dei som vel å gje tilbod skal deretter gjennom ei prekvalifisering før ein leverandør vert valgt. Det leggast opp til at spaden går i jorda på prosjektet i 2021. Utbygginga er berekna til fem år.

Utlysinga er offisielt sendt ut i dag, men vert ikkje tilgjengeleggjort før etter nyttår grunna heilagdagane.

- Eg håpar dette er ei god førjulsgåve frå regjeringa til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Bilder

Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Utbygginga av Sotrasambandet vert den største anleggskontrakten i norsk historie. - Eg håpar dette er ei god førjulsgåve til heile Sotra-samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom