FN-sambandet

En annerledes skoletime med utviklingsministeren om uplanlagte graviditeter

Del

600 skoleelever fra hele Norge vil fredag få en annerledes skoletime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Elevene skal få lære mer om hvorfor det er slik at halvparten av alle graviditeter i verden ikke er planlagte og om hvilke konsekvenser dette har globalt.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor

121 millioner graviditeter verden over er ikke planlagte. Dette er et av hovedfunnene i rapporten State of World Population 2022, som ble publisert 30. mars av FNs befolkningsfond (UNFPA). Dette har alvorlige konsekvenser for kvinner og jenters liv, og for oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Men, hvorfor er situasjonen slik? Og hva gjør egentlig Norge for å bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter?

Dette er noen av spørsmålene utviklingsministeren må svare på når 600 ungdommer fra hele landet deltar i en skoletime med henne førstkommende fredag. Skoletimen går fra Litteraturhuset i Oslo, der noen skoleklasser deltar fra salen, mens de resterende følger opplegget digitalt.

Tid: 13. mai 2022. 12.00-12.45

Sted: Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Program

  • Presentasjon av hovedfunnene i UNFPAs State of World Population 2022 Report, v/Kristine Blokhus, UNFPA.
  • Norges innsats for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, v/utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).
  • Spørsmål fra skoleelever fra Elvebakken videregående skole, Lillestrøm videregående skole, Tastaveden ungdomsskole (Stavanger) og Byåsen videregående (Trondheim).
  • Interaktive aktiviteter for elevene som følger sendingen.

Utviklingsministeren vil være til stede på Litteraturhuset, det samme vil skoleklasser fra Lillestrøm videregående skole og Elvebakken videregående skole. Øvrige deltakere er invitert til å følge sendingen digitalt.

Arrangementet er åpent for pressen.

Utenriksdepartementet, UNFPA, FN-sambandet, Sex og Politikk og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) er arrangører.

Bakgrunn for arrangementet og rapporten

Lenke til rapporten

Årets rapport “Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy”, advarer om de alvorlige konsekvensene av uplanlagte graviditeter. Hvert år blir 121 millioner kvinner i verden uplanlagt gravide. Over 60 prosent av uplanlagte graviditeter ender i abort, og anslagsvis 45 prosent av aborter foregår under utrygge forhold, tusenvis av kvinner og jenter mister livet hvert år som følge av utrygge aborter.

Kjønnsforskjeller og stagnert utvikling forårsaker høy forekomst av uplanlagte graviditeter. Det er anslagsvis 257 million kvinner i verden som ønsker å unngå graviditet, men som ikke bruker trygge, moderne prevensjonsmidler. I en rekke land er i snitt nesten en fjerdedel av alle kvinner ute av stand til å si nei til sex med sin partner. En rekke andre faktorer påvirker også uplanlagte graviditeter, slik som mangelfull seksuell og reproduktiv helsehjelp og -informasjon, fattigdom og skadelige normer og stigma.

Alle disse faktorene reflekterer presset samfunnet i dag legger på at kvinner og jenter skal bli mødre. En uplanlagt graviditet er ofte et resultat av den manglende selvbestemmelsen samfunnet tillater – og av den verdien man tillegger kvinners liv.

Uplanlagte graviditeter øker i kriser. Krise og konflikt fratar kvinner deres handlingskraft på alle nivåer, og medfører en drastisk økning i risikoen for uplanlagte graviditeter på det tidspunktet hvor det er aller mest truende. Kvinner mister ofte tilgangen på prevensjonsmidler og seksuell vold øker – enkelte studier viser at over 20 prosent av kvinner på flukt opplever seksuell vold. I Afghanistan forventer man at den humanitære krisen vil føre til 4,8 millioner uplanlagte graviditeter innen 2025.

Kontakter

Bilder

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: NTB Kommunikasjon /Statsministerens kontor
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.