Miljødirektoratet

Elgåulven uten ny fast adresse

Del

Det flyttede ulveparet ser fortsatt ut til å være på vandring. Miljødirektoratet publiserer i dag et kart over området de har brukt hittil.

Kartutsnitt som viser området ulvene har beveget seg i.
Kartutsnitt som viser området ulvene har beveget seg i.

– For å unngå forstyrrelser har vi som generell praksis at vi ikke deler detaljerte opplysninger om hvor de merkede ulvene befinner seg. Det er i tillegg et spesielt behov for å skjerme data om den genetisk verdifulle hannen. Samtidig ser vi et behov for å gi informasjon om hvor de har oppholdt seg til nå, på et overordnet nivå, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Et ulvepar ble merket med radiohalsbånd og flyttet av Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i januar i år. Les mer om saken her:

Ulveparet fra Deisjøen sluppet lengst sør i ulvesonen - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Dataene vi har fra senderne tilsier at dyrene til denne tid har oppholdt seg innenfor arealer i de ni kommunene Aurskog-Høland, Indre Østfold, Marker, Nes, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Sør-Odal og Våler (se kart). De har ikke vært tilbake i områdene i Sarpsborg og Våler der de ble sluppet 3. januar, etter at de sammen krysset Glomma i østlig retning i midten av februar.

Oppsøker stadig nye områder

Ulveparet har i tiden som er gått siden de ble flyttet fra Østerdalen oppholdt seg utelukkende innenfor ulvesonen. De hadde i månedsskiftet februar/mars stor fart i nordlig retning. Statsforvalterne valgte da å stoppe lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i noen dager ettersom dyrene kan forflytte seg langt mellom hver oppdatering.

– Ulvene har til nå ikke etablert noen forutsigbar områdebruk, men oppsøker stadig nye områder. Det er foreløpig ikke mulig å si noe sikkert om hvor dette ulveparet kommer til å oppholde seg utover sommeren og høsten, sier Myklebust.

Vi har ingen informasjon om status for parring. Hvis det blir valpekull denne våren forventer vi at paret vil etablere en mer forutsigbar områdebruk i tiden som kommer. 

Ingen nye immigranter i Norge

Overvåkningen av ulv i Norge og Sverige pågår nå. Foreløpige data er tilgjengelige på: https://rovdata.no/Rapporter/Forel%C3%B8pigestatusrapporterp%C3%A5ulv.aspx   og

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/viltskadecenter/Inventering/inventering-av-stora-rovdjur/inventering-av-varg/lopande-vargrapportering/

Det er ikke gjort registeringer av noen nye immigranter i revirmarkerende par eller flokker i Norge så langt denne vinteren.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Kartutsnitt som viser området ulvene har beveget seg i.
Kartutsnitt som viser området ulvene har beveget seg i.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom