Nye Veier

Elektrifiserer E39 Kristiansand-Ålgård

Del

Du skal helst slippe ladekø og rekkeviddeangst når du kjører ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger. «EL39» skal sørge for at det ikke er langt mellom ladepunktene og kapasiteten skal dekke et stort behov.

Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland lover god ladekapasitet.
Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland lover god ladekapasitet.

– Rekkeviddeangst og ladekø skal bli fremmedord for de som kjører på vår nye E39, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

 «EL39» er Nye Veiers pilot og et mulig fremtidig konsept for hvordan ledeinfrastruktur bygges ut i selskapets portefølje av strekninger. Nye Veier skal gjøre det enklere å lade langs den nye veien. E39 skal bedre trafikksikkerheten, binde regionen tettere sammen og halvere reisetiden mellom de to viktige byregionene Kristiansand og Stavanger. Mange ladepunkt og ikke minst god kapasitet er viktig for å lykkes.

Pilotprosjekt

– Vi må få på plass tilstrekkelig kapasitet, flere ladere og helhetlige løsninger, og her går Nye Veier foran med sitt konsept EL39. Vi har lenge etterspurt helhetlig planlegging av hurtiglading, å gjøre det i forbindelse med bygging av ny vei er framtidsrettet, ressursbesparende og noe vi virkelig heier på. Årets sommer var en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko. Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin- og diesel om elbil skal bli for alle, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nye Veier-sjefen er opptatt av at det skal være enkelt å kjøre elbil på selskapets strekninger.

- Nye Veier skal bidra til at Norge når våre felles klimamål. Da legger vi til rette for at det blir lett å lade langs veien. Høy trafikksikkerhet, halvert reisetid, biler uten utslipp og rask lading er viktig for bilistene. I sommer så vi mange tilfeller av lang ladekø og ladere som ikke virket. Skal vi bygge veier for fremtiden, må vi unngå slikt, sier Aanesland.

 Helhetlig planlegging

Mest mulig vei for pengene er fortsatt målet når Nye Veier skal utvikle, bygge og drifte E39 mellom Kristiansand og Ålgård. E39 er det største helhetlige veiprosjektet i Norge. 17 mil med motorvei og nødvendig lading skal bygges som en helhet. Til nå har plasseringen av ladestasjoner vært drevet av energiselskapene som leverer løsninger for lading. Nå skal markedet få lov å konkurrere om kundene med attraktive arealer – særlig ved kryssene langs E39. Det skal gi trafikantene stor fleksibilitet for hvor og når de ønsker å lade bilen.

- Norge har tydelige mål om å redusere utslippene fra transportsektoren. For trafikantene betyr dette at overgangen til biler med nullutslipp må skje raskere. Nå girer vi opp vårt bidrag til en omstilling av samfunnet mot store reduksjoner i utslipp av klimagasser, sier Aanesland.

Erfaringene med EL39 skal brukes langs alle veistrekningene som Nye Veier skal planlegge og bygge.

- EL39 er en innovasjon, og innovasjon er et viktig for å skape mest mulig vei for pengene. Vi er en betydelig offentlig byggherre, og vi skal være til nytte for trafikantene. Bilistene forventer at vi legger godt til rette for at problemfri bruk av elbil, og at Norge kan bidra til å nå klimamålene. Nå må vi komme i gang så vi når målene om reduksjon i utslipp av klimagasser, sier Anette Aanesland.

Kontakter

Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, tlf. 951 20 546

Bilder

Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland lover god ladekapasitet.
Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland lover god ladekapasitet.
Last ned bilde
Kartet viser hvor ladestasjoner kan bli plassert når ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård står ferdig. Nå forbereder Nye Veier ladeinfrastrukturen.
Kartet viser hvor ladestasjoner kan bli plassert når ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård står ferdig. Nå forbereder Nye Veier ladeinfrastrukturen.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom