Kilden kjønnsforskning.no

Eldre, syke kvinner ønsker fortsatt ansvar i hjemmet

Del

Forventninger til kvinner, særlig i eldre generasjoner, er at de har mer ansvar for hus og hjem. ‒ Det kan være belastende når kvinnene selv har behov for omsorg og pleie, mener Katrine Staats som har forsket på kreftsyke kvinner.

Katrine Staats har forsket på hva som fremmer eller hemmer eldre kvinners verdighet. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Katrine Staats har forsket på hva som fremmer eller hemmer eldre kvinners verdighet. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.

‒ Et av mine hovedfunn er at kvinnene ønsket å opprettholde kontrollen i livet selv om de er syke og pleietrengende, sier Katrine Staats til Kilden kjønnsforskning.no. 

Hun har nylig disputert ved Universitetet i Bergen med doktoravhandling om eldre kvinner med uhelbredelig kreft som bor hjemme.

‒ De ville bestemme over eget liv i alle stadier av sykdommen, også ved livets slutt.

Har fortsatt ansvar for hjemmet

For mange av kvinnene Staats intervjuet har hjemmet vært en viktig arena i deres voksne liv.

‒ Mange har vært hjemmeværende gjennom livet. De har hatt en husmorsrolle og en omsorgsrolle som det var viktig for dem å opprettholde selv om de ble syke.

Staats intervjuet 13 kvinner som alle var over 65 år gamle. Ifølge Staats viser tidligere forskning at det forventes at kvinnene skal være omsorgspersoner for andre familiemedlemmer selv om de er syke selv. 

‒ Forventningene i samfunnet, særlig i eldre generasjoner, er at kvinner har mer ansvar for hus og hjem.

‒ Det kan være en belastning for kvinnene som selv har behov for omsorg og pleie.

Mange av kvinnene Staats snakket med ville likevel gjerne fortsette å ha ansvar for hjemmet.

‒ Det var en sorg for dem å ikke kunne lage middag eller se andre ta over de verdifulle rollene de alltid har hatt.

Kvinnenes rolle gjennom livet er viktig for helsepersonell å være klar over, mener Staats.

‒ Disse kvinnene har med seg bagasje. Jeg var opptatt av livsløpsperspektivet, altså roller de har hatt i sine liv. Det er viktig for helsepersonell å være klar over disse rollene når de gir omsorg til denne pasientgruppen.

Les hele saken på Kilden kjønnsforskning.no.

Kildens nyhetsmagasin er uavhengig og medlem av Fagpressen.

Nøkkelord

Kontakter

Katrine Staats, universitetslektor OsloMet: katrine.Staats@oslomet.no

Bilder

Katrine Staats har forsket på hva som fremmer eller hemmer eldre kvinners verdighet. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Katrine Staats har forsket på hva som fremmer eller hemmer eldre kvinners verdighet. Foto: iStockphoto. Bildet kan kun brukes med tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom