Codan Forsikring

Ekstremvær bekymrer få i Nord-Norge

Del

På Vestlandet og i Oslo tror 1 av 4 at boligen kan rammes økonomisk av ekstremvær, mens kun halvparten så mange i Nord-Norge tror det samme. – Det er ingen grunn til å tro at Nord-Norge skal skjermes for ekstremvær, mener forsikringsselskap.

VERST SISTE TI ÅR: Seks av de ti verste naturskadeårene siden 1980 har forekommet etter 2010. Foto: istock
VERST SISTE TI ÅR: Seks av de ti verste naturskadeårene siden 1980 har forekommet etter 2010. Foto: istock

Norstat har på vegne av Codan Forsikring undersøkt om nordmenn mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres i løpet av de neste fem årene. På landsbasis svarer 21 prosent at de mener det. Mens 25 prosent på Vestlandet og 24 prosent i Oslo mener dette, mener kun 12 prosent i Nord-Norge det samme.

 – Vestlandet er mest utsatt, både når det gjelder nedbør og skred. Det er likevel ikke grunn til å tro at Nord-Norge skal bli mindre påvirket av ekstrem nedbør, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Bare i høst har ekstremnedbør gitt svært mange vannskader flere steder i landet. Nye tall fra Finans Norge viser at det i september var vannskader for 400 millioner kroner, og nedbør var årsaken til en stor andel av disse.

Store storm-erstatninger i Nordland

Klimarelaterte skader på bygg og innbo er anslått til å ha kostet over 24 milliarder kroner de ti siste årene, ifølge Finans Norge. Vestlandsfylket Møre og Romsdal er mest stormutsatt, og står for rundt 20 prosent av storm-erstatningene. Nordland følger like bak med 17 prosent av storm-erstatningene.

 – Følgene av ekstremvær kan bli kostbare. Derfor er det viktig å være klar over hvilke ekstremvær-hendelser som mest sannsynlig kan ramme der du bor. Langs kysten, både på Vestlandet og i Nord-Norge må man være forbedret på storm. Da er det viktig å sikre løse gjenstander som kan skade folk eller boligen, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Størst vannskade-utbetalinger

Finans Norges statistikk viser at tettbygde strøk som Oslo, Akershus og Rogaland har høyest vannskade-erstatninger etter ekstremnedbør. De siste ti årene har vannskader stått for over 60 prosent av forsikringsselskapenes ekstremværskade-erstatninger.

 – Framover vil det bli mer ekstreme nedbørsmengder, som vil medføre flom og skred. På lengre sikt vil også stormflo og stigning i havnivå gi konsekvenser på steder folk bor. Det er lurt å ha en plan for hva man skal gjøre hvis det meldes om ekstremvær, for å minimere faren for ødeleggelser, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt.

Viktig å unngå råte

Vedlikehold av boligen er også viktig for å forebygge mot skader fra ekstremvær. Råte er et eksempel på noe som kan gjøre boligen mer utsatt for ekstremvær-skader, gjennom at bygningskonstruksjoner svekkes. Hvis det er en sammenheng mellom råte og skader på et bygg, kan forsikringserstatningen bli avkortet.

– Råtesopp er avhengig av fukt, derfor er det viktig å påse at bygningskledning og tak er tett. Bygningskledning bør rengjøres årlig og mose og vekst bør fjernes fra tak, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Fakta

Fakta om undersøkelsen

I en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring svarer 21 prosent at de mener ekstremvær vil få større økonomiske konsekvenser for boligen deres i løpet av de neste fem årene.

 • I Nord-Norge mener 12 prosent dette.
 • I Midt-Norge mener 19 prosent dette.
 • På Vestlandet mener 25 prosent dette.
 • På Østlandet mener 21 prosent dette.
 • På Sørlandet (inkludert Telemark) mener 17 prosent dette
 • I Oslo mener 24 prosent dette.

Fakta om ekstremværskader

 • Seks av de ti verste naturskadeårene siden 1980 har forekommet etter 2010.
 • Fordeling av anslått erstatning mellom ulike ekstremværskader siste 10 år:
 • Vannrelaterte skader (flom, stormflo, stopp i avløp, tilbakeslag, annen vanntrenging utenfra): 63 prosent
 • Storm: 20 prosent
 • Frost: 14 prosent
 • Skred: 3 prosent
 • Storm medfører ofte et høyt totalt erstatningsbeløp på grunn av mange skader.
 • Skred og flom ofte gir færre skader, men høyere gjennomsnittlig erstatningsbeløp per skade.

Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool

Råd for å forebygge

 • Ved flom- og jordskredfare bør kummer og sluker renskes, slik at overflatevann kan renne fritt. Dører og vinduer til kjeller bør holdes lukket, og du bør dekke til med sandsekker om nødvendig.
 • Ved fare for storm bør løse eiendeler festes godt eller tas inn.
 • Kjeller, bod og andre rom som kan bli utsatt for flom bør tømmes. Hvis vinduer eller kledning ødelegges av ekstremvær er det viktig å dekke med presenning, slik at det ikke kan regne inn. 

Kilde: Varsom.no og Codan Forsikring

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VERST SISTE TI ÅR: Seks av de ti verste naturskadeårene siden 1980 har forekommet etter 2010. Foto: istock
VERST SISTE TI ÅR: Seks av de ti verste naturskadeårene siden 1980 har forekommet etter 2010. Foto: istock
Last ned bilde
MER FLOM OG SKRED: – Framover vil det bli mer ekstreme nedbørsmengder, som vil medføre flom og skred, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt. Foto: Kristiansand, 3, oktober 2017: Tovdalselva i Kristiansand flommer over/istock
MER FLOM OG SKRED: – Framover vil det bli mer ekstreme nedbørsmengder, som vil medføre flom og skred, sier seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt. Foto: Kristiansand, 3, oktober 2017: Tovdalselva i Kristiansand flommer over/istock
Last ned bilde
EKSTREMVÆR KOSTER: Mer ekstremvær betyr flere vannskader i boliger. Foto: istock
EKSTREMVÆR KOSTER: Mer ekstremvær betyr flere vannskader i boliger. Foto: istock
Last ned bilde

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring
Verkstedveien 3
0277 Oslo

06300http://www.codanforsikring.no

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi selger forsikringer innen primærområdene bil, hus, innbo og reise. Innenfor næring dekker Codan Forsikring hele bedriftens forsikringsbehov.

I Norge er vi 250 ansatte og ledes av Stefan Langva, Administrerende direktør.

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, ett av verdens ledende multinasjonale forsikringsselskaper med 9 millioner kunder i mer enn 100 land.

Følg saker fra Codan Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Codan Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Codan Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom