Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Eksperiment i Lofoten i sommer: Forskere skal finne ut hva bardehvalen hører

Del

– Denne kunnskapen er helt nødvendig for å beskytte hval mot støy fra mennesker, sier forsker Petter Kvadsheim ved FFI.

Forsker Petter Kvadsheim da fangstanlegget ble testet i 2021. Foto: Espen Hofoss/FFI
Forsker Petter Kvadsheim da fangstanlegget ble testet i 2021. Foto: Espen Hofoss/FFI

De siste hundre årene er det blitt stadig mer menneskeskapt støy i havet, blant annet fra skipstrafikk, oljevirksomhet, havvind og miltære sonarer. Nå tas det grep for å beskytte de store pattedyrene i havet.

– Vi vet at hvaler bruker lyd til å kommunisere, lete etter mat og navigere. Menneskeskapt lyd kan påvirke hvalens hørsel og oppførsel, og forstyrre hvordan den kommuniserer, beiter og navigerer, sier Petter Kvadsheim.

– I dag vet vi ikke sikkerhet hvilke frekvenser bardehvaler oppfatter. Det er aldri blitt målt. Slik kunnskap er første steg hvis vi skal finne ut hvilken type menneskeskapt støy som påvirker hvalen og hvordan.

Er aldri blitt målt før

Et norsk-amerikansk forskningsprosjekt forsøker nå å løse mysteriet. Målet er å fange en ung vågehval levende i et naturlig basseng mellom to øyer for å måle hørselsterskelen til dyret. Vågehvalen er den minste typen bardehval.

Hvalhørselen skal måles med samme metode som brukes på spedbarn, ved at elektroder som festes i huden registrerer nervesignalene fra øret til hjernen når barnet oppfatter en lyd. Testene overvåkes av veterinær.

– Hvis dyret viser tegn til å bli stresset, vil vi avbryte forsøket, forsikrer Kvadsheim

Når forsøkene er gjennomført, skal hvalen slippes fri.

Testet fangstmetoden i 2021

Eksperimentet startet sommeren 2021. Da testet forskerne ut om fangstsystemet fungerer. 1,7 kilometer med ledenett som veier til sammen 20 tonn ble plassert ut i Vestfjorden.  Seks hvaler svømte inn i bassenget i løpet av testsesongen. I år er målet å få gjennomført de første hørselstestene.

Prosjektet ledes av FFI og National Marine Mammal Foundation (NMMF), i samarbeid med blant andre universitetet i Århus og dyreparken i Kristiansand. NMMF har lang erfaring med liknende tester hos delfiner og tannhvaler. Oppdragsgiver er amerikanske myndigheter med ansvar for å forvalte støyforurensing. Prosjektet skal pågå fram til 2024.

I fjor ble forsøkene møtt med protester fra enkelte dyrevernorganisasjoner. Prosjektet og fangstmetoden er godkjent av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Prosjektet støttes også av Forskerutvalget om sjøpattedyr, som gir råd om forskning og forvaltning av slike dyr.

– Prosjektet vil bidra med viktig kunnskap om hvilke typer menneskeskapt støy som kan forstyrre bardehvalene, og kan også danne grunnlag for studier av andre sider av bardehvalenes fysiologi og helse, sier Dr. Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet, gruppeleder i forskerutvalget.

Reportasje fra forsøkene i 2021

Nøkkelord

Kontakter

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsenheten.
Vakttelefon kontortid: 63 80 71 30
Vakttelefon utenom kontortid: 993 87 130

Bilder

Forsker Petter Kvadsheim da fangstanlegget ble testet i 2021. Foto: Espen Hofoss/FFI
Forsker Petter Kvadsheim da fangstanlegget ble testet i 2021. Foto: Espen Hofoss/FFI
Last ned bilde
En vågehval kommer til overflaten for å puste. Så langt har ingen forskere klart å måle hva slike dyr hører. Foto: Paul Ensor, FFI.
En vågehval kommer til overflaten for å puste. Så langt har ingen forskere klart å måle hva slike dyr hører. Foto: Paul Ensor, FFI.
Last ned bilde
Fangstsystemet består av 1,7 kilometer nett som leder hvalen inn i et basseng der testen gjennomføres. Etterpå slippes hvalene fri. Foto: Espen Wang-Naveen / FFI
Fangstsystemet består av 1,7 kilometer nett som leder hvalen inn i et basseng der testen gjennomføres. Etterpå slippes hvalene fri. Foto: Espen Wang-Naveen / FFI
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Instituttveien 20
2007 Kjeller

​63 80 70 70http://www.ffi.no

FFI driver anvendt forskning og utvikling for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri.

Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar.

Følg pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom