Samferdselsdepartementet

Eigarskapsforvaltinga av Mantena AS blir frå neste år overført til Nærings- og fiskeridepartementet

Del

Regjeringa har i dag vedtatt å overføre eigarskapsforvaltinga av det heilstatlege togvedlikehaldsselskapet Mantena frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), med verknad frå 1. januar 2020. Overføringa er i tråd med retningsliner i regjeringas nye eigarskapsmelding.

Foto: Mantena
Foto: Mantena

- Gjennom statleg eigarskap av Mantena syrgjer staten for at det finst ein leverandør av vedlikehalds- og verkstadtenester for skjenegåande materiell i den norske marknaden, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I eigarsapsmeldinga som regjeringa la fram tidlegare i haust går det fram at statens eigarskap i forretningsmessige selskap bør forvaltas av den sentrale eigarskapseininga i Nærings- og fiskeridepartementet Som oppfølging av det flyttar vi no selskapet.  

- Regjeringa forventar at konkurransen i marknaden for togvedlikehald gradvis vil auke, og staten vil som eigar bidra til at Mantena er ein konkurransedyktig aktør i denne marknaden, seier samferdselsministeren.

Statens eigarskapsforvalting av Mantena blir overført frå Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2020.

Om Mantena AS
Mantena leverer vedlikehaldstenester til togoperatørar, primært vedlikehald av lokomotiv, vogner og motorvogner. I tillegg gjennomfører selskapet vedlikehald på komponentar, og utfører vedlikehald og reparasjonar av skjenegåande arbeidsmaskinar. Selskapet blei fisjonert ut frå Vygruppen (tidlegare NSB-konsernet) til Samferdselsdepartementet i 2017.

For fleire opplysningar – sjå:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mantena
Foto: Mantena
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

- Møre og Romsdal fylkeskommune bør prioritere stopp i bompengeinnkrevjinga i Vågstrandstunnelen16.1.2020 15:37:20 CETPressemelding

- Regjeringa har løyva 175 millionar kroner for å stoppe innkrevjinga av bompengar i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Ein av føresetnadane er at Møre og Romsdal fylkeskommune gir si tilslutning til at innkrevjinga kan stoppe. Saka ligg på deira bord og eg oppmodar dei til å prioritere dette, slik at vi kan avvikle bomstasjonen så raskt som mogleg. Difor har eg sendt eit brev om dette til fylkesordføraren i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom