Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik inngår avtale om salg av Viking Neptun

Del

Eidesvik Neptun AS, et datterselskap av Eidesvik Offshore ASA, har 12. januar signert en Memorandum of Agreement (MoA) med Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), for salget av subsea-/ konstruksjonsfartøyet Viking Neptun. Salget er forventet ferdigstilt i 4. kvartal 2022 etter fullføring av en pågående kontrakt for fartøyet med Havfram.

Basert på betingelsene i inngåtte MoA forventer Eidesvik å reversere rundt MNOK 240 i tidligere nedskrivninger på skipet ved avleggelsen av resultatene for 4. kvartal 2021. Ved ferdigstillelse av inngått MoA i 4. kvartal 2022 forventer Eidesvik å bokføre en gevinst fra salget på rundt MNOK 150. Den forventede reverseringen av tidligere nedskrivninger, i tillegg til den forventede gevinsten fra salget, vil gi en betydelig økning i aksjonærenes bokførte egenkapital i regnskapet når skipet er levert til kjøper. Utover dette har Eidesvik fulle rettigheter til inntektene fra skipet frem til levering til DEME som er planlagt i 4. kvartal 2022. Ved ferdigstillelse av MoA-en forventer Eidesvik å forbedre likviditetsposisjonen sin med rundt MNOK 330 fra salget.

Gitte Gard Talmo, President og CEO i Eidesvik Offshore ASA sier:

«Salget vil betydelig styrke selskapets finansielle situasjon og gjøre oss i stand til å ytterligere forsterke arbeidet innenfor vårt strategiske fokus på demonstrasjon av ny utslippsreduserende teknologi på våre fartøy. Eidesviks grønne spydspissprosjekter vekker stor interesse i markedet, og vi vil fortsette å utvikle vårt tilbud av mer klima- og miljøvennlige løsninger for offshorefartøy- og operasjoner».

Avtalen om salget av Viking Neptun er planlagt ferdigstilt i 4. kvartal 2022 og Eidesvik vil fortsette å levere sikre og effektive operasjoner under kontrakten med Havfram i 2022, samt holde fartøyet godt vedlikeholdt i perioden.

Eidesvik og DEME diskuterer også alternativer for at Eidesvik og/eller selskapets mannskap skal levere driftstjenester til DEME for fartøyet etter at salget er fullført.

“Vi er svært glade for å ønske Viking Neptun velkommen til DEME. Dette høyteknologiske fartøyet har en solid merittliste og er et flott tillegg til vår offshoreflåte. Eidesvik og DEME har et komplementært fokus på utvikling av mer miljøvennlige operasjoner, og vi vil også utforske muligheter for ytterligere samarbeid mellom de to selskapene”, sier Managing Director i DEME Offshore, Hugo Bouvy.

“Samarbeid på tvers av selskap er essensielt om vi skal nå de ambisiøse klimamålene som er satt for vår industri. Vi ser fram til å utforske nye muligheter i samarbeid med DEME”, sier Talmo.

Bømlo, 12. januar, 2022

Kontaktpersoner:

CEO Gitte Gard Talmo (+ 47 91 52 32 45)

CFO Tore Byberg (+47 475 09 012)

Bilder

Om Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA
Eidesvik Offshore ASA
Vestvikvegen 1
5443 Bømlo