Agder Energi Nett

Effektive skogtiltak skal redusere risikoen for strømbrudd

Del

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved høyspentlinjene. Nå er mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu ryddet tresikker for å redusere risikoen for strømbrudd i Arendal.

Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker.
Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker.

− Hensikten med linjeryddingen er å gjøre høyspentlinjene mer tresikker ved å fjerne farlige trær nær linja. Dette kan være trær som kan bøye seg inn mot linja ved snøfall, tørre eller råtne grantrær, og andre trær som har greiner som strekker seg inn i ryddebeltet, forteller Andreas Storbukås, prosjektleder for skogprosjektet til Agder Energi Nett.

Grunneiere kontaktes
Slike trær står vanligvis utenfor det vanlige ryddebeltet til nettselskapet. Når Agder Energi Nett har behov for å felle flere trær utenfor ryddebeltet, blir berørte grunneiere kontaktet for innhenting av tillatelse før arbeidet starter. Unntak kan være når nettselskapet av sikkerhetsmessige hensyn må foreta rydding av trær for å hindre skade på ledningene ved strømbrudd.

Fjerner risiko
− På strekningen fra Evenstad til Torbjørnsbu er det kun noen få grunneiere som har nektet hogst av ulike årsaker. Selv om vi ikke får hugget tresikkert, har vi fått tatt ut risikotrær, forteller Andreas Storbukås. Han legger til at Agder Energi Nett betaler erstatning etter faste takster til grunneierne. I noen tilfeller ønsker grunneier å hugge ut større områder langs høyspentlinjene. Det bidrar også til å fjerne risikoen for at trær faller over høyspentlinjene.

Langsiktig arbeid
− Tilveksten i norske skoger har aldri vært høyere. For skognæringen er dette bra, men for energiforsyningen gir det nye utfordringer. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge tilveksten av skog langs våre linjer, men med nærmere 22.000 km med linjer og kabler er dette et omfattende arbeid, sier Andreas Storbukås. Han legger til at arbeidet med skogtiltak derfor er et langsiktig arbeid, og at det hele tiden jobbes med å finne gode og effektive løsninger som styrker strømforsyningen på Agder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker.
Mesteparten av den vel 10 km lange linja fra Evenstad til Torbjørnsbu er nå ryddet tresikker.
Last ned bilde
Linjeryddere fra AltiSkog i arbeid med å gjøre linja fra Evenstad til Torbjørnsbu tresikker.
Linjeryddere fra AltiSkog i arbeid med å gjøre linja fra Evenstad til Torbjørnsbu tresikker.
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett AS

Agder Energi Nett overfører energi til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap.

Selskap er en del av Agder Energi konsernet, og eier og har driftsansvar for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder med totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom