Miljødirektoratet

Dobbelt så mange anmeldt for ulovlig snøskuterkjøring

Del

Miljødirektoratets oppsyn med snøskuterkjøring har resultert i 108 anmeldelser i årets sesong, en betydelig økning fra 53 anmeldelser i fjor. Direktør Ellen Hambro er bekymret for utviklingen.

Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO

– Doblingen i antall anmeldelser skjer på tross av at vi har gjennomført færre kontroller enn i fjor på grunn av koronasituasjonenDette er miljøkriminalitet av betydelig omfangog utviklingen er urovekkende, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Anmeldelsene er fordelt over hele landet med flest i de nordligste fylkene samt Trøndelag, Agder, Telemark og Vestland. 

Miljødirektoratet har et stående oppdrag fra regjeringen om å kontrollere at motorisert ferdsel i naturen foregår i tråd med regelverket. Det er kun lov å bruke snøskuter og andre kjøretøy i naturen når man har tillatelsene i orden, ved nyttekjøring eller kjøring i løyper som kommunene har fastlagt.  

Veileder fra Miljødirektoratet: Slik er reglene for motorferdsel i utmark. 

Flere unndrar seg kontroll 

Statens naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets feltapparat. SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som føreren har plikt til å ha med. Førere har også plikt til å la seg kontrollere. De siste årene har Miljødirektoratet imidlertid sett en økende tendens til at snøskuterkjørere stikker av fra kontroll. 

Enkelte steder i landet er det etablert lokale miljøer som åpenbart vet at de handler ulovlig, og som bevisst unndrar seg kontroll.Dette har pågått over flere år og kan ikke karakteriseres som engangstilfeller eller ubevisste handlinger.Vi har ingen andre deler av vår oppsynsvirksomhet hvor vi ser lignende aksept for å opptre ulovlig, sier Hambro. 

Miljøkriminalitet i sårbar natur 

I regjeringens stortingsmelding om miljøkriminalitet (Meld. St. 19 – 2019-2020) som ble lagt fram i april, blir ulovlig motorferdsel i utmark trukket fram som et av temaene som kan få betydning for Norges mulighet til å nå nasjonale mål knyttet til naturmangfold og friluftsliv. Et av disse målene er at utviklingen til truede og nær truede arter skal bedres.

Les stortingsmeldingen på regjeringen.no

– Man kommer lengre inn i urørte naturområder med snøskuter enn til fots, noe som betyr at det blir færre steder igjen der vilt får leve uforstyrret. Dette er spesielt alvorlig på våren, som er yngletid og dermed den mest sårbare perioden for mange arter, sier Hambro. 

Ulovlig snøskuterkjøring kommer i tillegg til den lovlige kjøringen, som også har et stort omfang. Selv om en enkelt snøskuter ikke utgjør mye skade, vil summen av mange utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv.

Ukentlige tips fra privatpersoner 

Mye avSNOs oppsynsvirksomhet i år er basert på tips fra privatpersoner. SNO får flere tips om ulovlig snøskuterkjøring hver ukebåde til Miljødirektoratets tipsløsning og til SNO direkte.

– Selv om motorferdsel i utmark er et polarisert felt, må vi ikke glemme at de fleste ønsker bedre kontroll med ulovlig snøskuterkjøring, sier Hambro. 

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Last ned bilde
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Last ned bilde
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Fra oppsyn i Rindal kommune i Trøndelag i vinter. Foto: Miljødirektoratet/SNO
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom