Nye Veier

Digitalt folkemøte om reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand sett over 1450 ganger

Del

På det meste fulgte rundt 190 personer Nye Veiers digitale folkemøte for strekningen E18 Dørdal - Tvedestrand. Nå er opptaket av folkemøtet som er lagt ut på YouTube spilt av over 1450 ganger.

Panelsamtale. Fra Venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risøe og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Panelsamtale. Fra Venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risøe og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og Inger Løite, ordfører i Gjerstad

I forbindelse med oppstarten av planarbeidet på strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand ble de tradisjonelle folkemøtene som skulle vært avholdt i de seks berørte kommunene endret til ett digitalt folkemøte onsdag 23.september.  

- Det er noe eget med de tradisjonelle fysiske folkemøtene. Aller helst skulle vi møtt folk ansikt til ansikt i nærheten av der de bor. Vi var derfor spente på om folk ville bli med oss fra fysiske folkemøter til et digitalt alternativ. Vi vil si at det var vellykket med tanke på at 190 personer på det meste fulgte oss gjennom sendingen fra start til slutt, mens opptaket har vært avspilt over 1450 ganger. Underveis i møtet besvarte Nye Veier og deres rådgiver spørsmål fra innbyggerne via kommentarfelt. På vegne av styret for det interkommunale plansamarbeidet vil jeg oppfordre folk til å benytte anledningen til å komme med innspill, Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.

Folkemøtene er et viktig virkemiddel for kommunene og Nye Veier for å informere og involvere innbyggere, grunneiere og andre interesserte i sine prosjekter. 

Målet med onsdagens møte var å gi god informasjon om hvor i prosessen man er med å planlegge den nye veien, samt vise innbyggerne hvordan de kan komme med viktige innspill til prosjektet. Det er etablert en egen digital medvirkningsportal der innbyggere, grunneiere, øvrige berørte og interesserte kan komme med innspill i høringsperioden som varer fram til 14. oktober. Denne første høringsperioden gjelder varsel om planoppstart for reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Siden kommer det flere anledninger til å komme med innspill. 

Måtte tenke nytt

Da koronasituasjonen førte til at Nye Veier i samråd med kommunene valgte å avlyse de fysiske folkemøtene, var ønsket samtidig å bruke anledningen til å utfordre det tradisjonelle folkemøteformatet. 

- I stedet for skulle vi nå møte innbyggerne hjemme hos seg selv via en skjerm. Det byr på noen utfordringer, men også muligheter. Lange powerpoint-presentasjoner ble lagt vekk. Studiointervjuer kombinert med korte videoinnslag, hadde som hensikt å gi variasjon i programmet. Det var lite frafall av seere underveis i møtet og det tyder på at de opplevde det som et nyttig møte, sier Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier. 

Sendingen ble sendt på YouTube Live klokken 18.00 onsdag 23. september. 

Se sendingen av digitalt folkemøte for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Om folkemøtet

-I møtet som er lagt ut på YouTube får innbyggerne innsikt i prosjektet og hva som skal foregå i det kommende planarbeidet. Ordførere fra de seks berørte kommunenes deler sine forventninger til prosjektet, og de peker på noen lokale utfordringer som er viktig for prosjektet å utrede videre. Det er også en praktisk innføring i den digitale medvirkningsportalen, som er Nye Veiers plattform for innsending av spørsmål og innspill til planarbeidet. Et panel med representanter fra Nye Veier og deres rådgiver COWI besvarte innsendte spørsmål fra publikum underveis i sendingen, sier Vegge.  

Har du innspill til planprosessen kan du gå inn på vår medvirkningsportal:
https://experience.arcgis.com/experience/c36ad53355954fa0bb84425a678b0a53

Øvrig informasjon om prosjektet:
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

De som ønsker å komme i kontakt med Nye Veier om det videre planarbeidet kan kontakte

Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

Det er også mulig å kontakte COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393

For grunneiere er Erlend Sjulstad Lie kontaktperson, epost mobil 402 22 555 /  erlend.lie@nyeveier.no

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet, per.kristian.lunden@risor.kommune.no mobil 916 48 522

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Panelsamtale. Fra Venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risøe og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Panelsamtale. Fra Venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier, Per Kristian Lunden, ordfører i Risøe og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Last ned bilde
Panelsamtale med representanter for Nye Veier. Fra venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Jørn Rinde, prosjektsjef E18 Dørdal-Tvedestrand og Stian Blindheim, planprosessleder E18 Dørdal-Tvedestrand.
Panelsamtale med representanter for Nye Veier. Fra venstre: Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver, Jørn Rinde, prosjektsjef E18 Dørdal-Tvedestrand og Stian Blindheim, planprosessleder E18 Dørdal-Tvedestrand.
Last ned bilde
Kartillustrasjon som viser varslingsgrense for nye E18 Dørdal-Tvededstrand.
Kartillustrasjon som viser varslingsgrense for nye E18 Dørdal-Tvededstrand.
Last ned bilde
Skjermbilde av medvirkningsportalen som er etablert for reguleringsplanarbeidet E18 Dørdal-Tvedestrand
Skjermbilde av medvirkningsportalen som er etablert for reguleringsplanarbeidet E18 Dørdal-Tvedestrand
Last ned bilde
Panelsamtale med representanter fra COWI om planarbeidet. Fra venstre: Rina Brunsell Harsvik og Heidi Bergom.
Panelsamtale med representanter fra COWI om planarbeidet. Fra venstre: Rina Brunsell Harsvik og Heidi Bergom.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom