Unio

Det er streik i kirken

Del

Det er streik i kirken. – Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

- Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 %, forteller Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Kirken står i en rekrutteringskrise. Det mangler prester, diakoner, kateketer og kirkemusikere over hele landet. De seks forbundene som utgjør Unio KA har derfor vært opptatt av at tariffpartene nå må bidra med sine virkemidler gjennom lønnsoppgjøret. Lønn er tariffpartenes ansvarsområde i en helhetlig tilnærming for å sikre rekruttering. Til tross for at årets oppgjør har en svært begrenset økonomi har vi vært ansvarlige med våre krav og holdt oss innenfor frontfagets ramme på 1,7 %.

Beholde og rekruttere kompetanse

Kirken stiller høye krav til kompetanse for de stillingene der Unio-forbundenes medlemmer jobber. Vi forventer en lønn på nivå med ansatte i offentlig sektor med tilsvarende utdanningsnivå og ansvar. Kirken sakker allerede akterut. På sikt vil medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse forsvinne ut av kirken. Dette vil forsterke en allerede krevende rekrutteringssituasjon.

For fellesrådsansatte med fire års utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning har vi krevd et løft ved at de skal innplasseres i en ny lønnsgruppe som partene opprettet for to år siden. Aktuelle ansatte i denne kategorien er blant annet diakoner, kateketer og kirkemusikere.

For prestene er kravet at dagens lønnsnivå skal videreføres for framtidens prester. Mer enn 90 % av dagens prester har allerede minst det lønnsnivået vi krever. Disse vil ikke få høyere lønn på grunn av dette kravet. Den viktigste målgruppen for dette kravet er de prestene som ennå ikke er ansatt i kirken.

Kirken har penger, men mangler ansatte

-Vårt krav vil ikke øke kirkens lønnsutgifter utover dagens nivå. På grunn av rekrutteringsutfordringene har kirken gjennom flere år ikke klart å bruke opp lønnsmidlene.  Lønnssystemet for prester bygger på ansiennitet, det vil si høyere lønn jo lengre du jobber. 1 av 3 prester er over 60 år. Når disse pensjonerer seg må man anta at de som kommer nye inn er yngre og dermed har et lavere lønnsnivå. Kirken har pengene, men mangler ansatte. Det er helt uforståelig at arbeidsgiver da velger å senke lønnsnivået, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Kravet er også viktig for å opprettholde en nødvendig mobilitet i presteskapet.
– Hvorfor skulle noen ønske å bytte jobb internt i kirken hvis det innebærer å gå ned i lønn, spør Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Partene i tariffområde KA var til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember 2020. Meklingen ble avsluttet på overtid kl 03.30

Her blir det streik

Fra lørdag 12. desember kl 09.00 tar de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik. Streiken vil først og fremst merkes på disse arbeidsstedene

 • Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene:
  Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti
 • Kirkelig fellesråd i Bærum
 • Asker kirkelige fellesråd
 • Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

Nøkkelord

Kontakter

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf 990 18 742
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf 970 64 642
Martin Enstad, leder i Presteforeningen, tlf 996 24 959

Bilder

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Last ned bilde
– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Her blir det streik

Fra lørdag 12. desember kl 09.00 tar de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik. Streiken vil først og fremst merkes på disse arbeidsstedene

 • Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene:
  Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti
 • Kirkelig fellesråd i Bærum
 • Asker kirkelige fellesråd
 • Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund.

Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Kan bli sykepleierstreik fra 7. januar30.12.2020 15:00:17 CETPressemelding

Sykepleierforbundet og KS møtes hos Riksmekleren tirsdag 5. januar for å bli enige om hovedoppgjøret for 2020. Blir det ingen enighet blir det sykepleierstreik fra 7. januar. – Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom