Leading Web Solutions

Det er blitt enda tryggere å ha pengene i banken

Del

Det er blitt enda tryggere å putte pengene i norske banker. Nylig ble Bankenes Sikringsfond ytterligere styrket. Fondet beskytter nordmenns sparepenger hvis en bank går over ende.

Fra og med starten av 2019 har det blitt enda litt tryggere for nordmenn å ha innskudd i norske banker. Da ble en omarbeidet utgave av innskuddsgarantiordningen innført.

Alle som har satt inn pengene sine i norske banker er beskyttet av Bankenes sikringsfond. Fondet sikrer alle innskudd i over 130 norske banker med inntil to millioner kroner. Skulle en bank gå konkurs vil fondet sørge for at nordmenns sparepenger er trygge.

Begrepet “særlige livshendelser”

Bankenes sikringsfond har lagt til grunn at mange bankkunder kan ha mer enn to millioner kroner stående på én bankkonto. Derfor har fondet iverksatt en endring som gjør det mulig å utbetale mer enn den vanlige grensen hvis en bank får problemer med å gjøre opp for seg.

Begrepet «særlige livshendelser» står sentralt i den reviderte utgaven av innskuddsgarantiordningen. Her er noen av hendelsene sikringsfondet oppgir som kvalifiserende:

  • Inntekter fra salg av bolig, hytte eller annet eiendomssalg.
  • Penger man får i forbindelse med ekteskap eller skilsmisse.
  • Forsikringsutbetalinger, slik som ulykkes- eller livsforsikringer.
  • Penger man mottar etter et arveoppgjør.

Hvis midlene er mottatt i løpet av de siste 12 månedene vil innskuddsgarantiordningen gjelde for hele beløpet hvis det står på en norsk bankkonto. Det er ikke oppgitt noen maksimal beløpsgrense for slike midlertidige innskudd.

Garanti under press

Norge har en av verdens beste sikringsordninger for bankkunder. Svært få land kan skilte med at bankkunders innskudd er forsikret med opptil to millioner kroner hvis en bank skulle gå konkurs. Med innføringen av ordningen for «særlige livshendelser» fra og med 2019 vil denne garantien styrkes ytterligere.

Dagens sikkkerhetsmekanismer oppstod i stor grad som et resultat av bankkrisen på 1980 tallet. Staten måtte den gang skyte inn friske midler i en rekke banker som følge av store nedskrivinger av egenkapital og tap på utlån. Den nåværende utgaven av Bankenes Sikringsfond ble opprettet i 2004 gjennom en fusjon av Sparebankenes og Forretningsbankenes sikringsfond.

Kan gå mot slutten for den norske ordningen

Den norske sikringsordningen har vært under tungt press fra EU i flere år. I 2013 ble EUs finansministre og EU-parlamentet enige om et felles direktiv for innskuddsgarantier. Direktivet bunnet blant annet ut i en felles EU-grense for innskuddsgarantier på 100.000 euro. Eller om lag halvparten av det norske garantibeløpet.

EU har siden den gang lagt tungt press på norske myndigheter for at bankenes sikringsfond skal redusere den norske garantien til et EU-nivå. Så langt har finansminister Siv Jensen klart å holde Europa på en armlengdes avstand, blant annet med midlertidig konsesjon fra EU til å fortsette den norske praksisen. 

EU sitt krav bunner blant annet i følgende: 

1. Ønsket om å harmonisere reglene på tvers av landegrensene innad i EU. Som medlem av EØS skal Norge i utgangspunktet rette seg etter EU regelverket.
2. Unngå at norske banker får et konkurransefortrinn med gunstigere innskuddsvilkår enn andre EU baserte banker.

Myndighetene jobber fortsatt for å få EU med på en videreføring av konsesjonen. Samtidig har Jensen bedt Stortinget om å forberede seg på at ordningen vil bli endret og tilpasset EUs krav i fremtiden.

Skulle dette skje, vil det være fornuftig å følge sikringsfondets eget råd til alle som ønsker å sette inn mer penger i banken enn hva innskuddsgarantien dekker: Spre innskuddene. Sett inn pengene i flere banker slik at så mye av pengene som mulig er dekket av garantien.

Reduksjon for utenlandske kunder

Ser man bort fra særlige livshendelser, er norske bankkunders innskudd sikret med to millioner kroner så lenge pengene befinner seg i en norsk bank. Slik har det også vært for utenlandske bankkunder som har fått innvilget refinansiering eller diverse lån ved å benytte en norsk banks filial i utlandet.

Flere norske banker driver sine filialer i EU- og EØS-området som grensekryssende virksomhet. Inntil nylig betød dette at utenlandske kunder som opprettet konto i en norsk bank (f.eks i Finland eller Sverige) kunne dra nytte av det samme tilbudet.

Fra nyttår ble garantibeløpet for bankkunder med innskudd i norske bankers avdelinger i EU-land redusert fra to millioner kroner til 100.000 euro.

Bilder

Lenker

Om Leading Web Solutions

Leading Web Solutions
Leading Web Solutions
Hulda Garborgsvei 13
4020 Stavanger

968 10 523https://www.leadingwebsolutions.com

Leading Web Solutions publiserer innhold rettet mot leiebil, privatøkonomi og lånebransjen.

 

Følg saker fra Leading Web Solutions

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Leading Web Solutions på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Leading Web Solutions

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom