Fellesorganisasjonen

Derfor er FO skuffet over regjeringens barnevernsreform

Del

- Det er bra at regjeringen vil gi mer ansvar til kommunene, men uten flere stillinger og øremerkede midler til barnevernet, er dette bare ansvarsfraskrivelse, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Gode faglige intensjoner uten forpliktende finansiering er ikke til barnas beste, slik Solveig Horne ønsker, mener Kvisvik. Hun er svært kritisk til at regjeringen ikke tar innover seg den alvorlige ressursmangelen i mange barneverntjenester.

- Selv ikke den mest kompetente og effektive saksbehandleren klarer å følge opp 25 til 50 barn og deres familier samtidig på en god måte. Det er imidlertid realiteten siden kommunalt barnevern har for få ansatte, sier en skuffet forbundsleder.

Frykter at kommunene ikke tar ansvar

Hun er fornøyd med at regjeringen vektlegger kommunenes ansvar og muligheter for godt forebyggende arbeid. FO vil at barnevernets oppgaver i hovedsak skal løses av kommunen. Hun støtter derfor en tydeliggjøring av kommunenes ansvar for hele den tiden barn, unge og deres familier trenger bistand fra barnevernet.

- Men vi er sterkt bekymret for at denne reformen i praksis ikke er gjennomførbar i kommunene, sier Kvisvik.

Dersom barnevernsreformen skal bli vellykket mener hun at barneverntjenestene må sikres likeverdige rammevilkår. Det innebærer øremerking av midler til kommunene, slik at de prioriterer barnevernet.

- Fra evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse vet vi at øremerkede midler både var effektivt og nødvendig for å nå målene som ble satt. Det er helt nødvendig med en flerårig opptrappingsplan også for det kommunale barnvernet, understreker Kvisvik.

Håper på penger i statsbudsjettet

I innspillene til neste års statsbudsjett ber FO om øremerkede midler til flere stillinger, 50 millioner til kvalitetsutvikling og forsøksordning med bemanningsnorm i barnevernet.

- Hvis dette skal bli en kvalitetsreform, kommer vi ikke utenom økt satsing, sier Kvisvik.

Hun håper derfor at regjeringen finner mer penger til de mest sårbare barna våre i arbeidet med statsbudsjettet.

Les også: FOs tre krav for et bedre barnevern

Kritisk til prosessen

Mimmi Kvisvik er også kritisk til hvordan regjeringen innretter reformen av barnevernet.    

- Solveig Horne velger å reformere barnevernet stykkevis og delt. Eksempelvis foregår det fremdeles kartlegging av kompetansen i kommunalt barnevern som ikke er ferdigstilt, sier hun.

Kvisvik mener at resultatene av disse prosessene burde legges frem samlet som et forslag til en helhetlig forbedring av barnevernet.

- Å styrke barnevernet i Norge er viktigere enn at dette ender som en mislykket reform, avslutter hun bekymret.

Nøkkelord

Kontakter

Henning Meyer Petersen
Kommunikasjonsrådgiver
Fellesorganisasjonen (FO)

Tlf: 41247875
henning@fo.no
www.fo.no

Bilder

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom