NKVTS

Depresjon er svært utbredt blant synshemmede

Del

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. – Det er særlig dem som mister synet i voksen alder og personer som i tillegg til synshemming også har andre funksjonsnedsettelser som er særlig utsatt for depresjon, sier forsker Audun Brunes.

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Brunes er forsker ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og har undersøkt forekomst av depresjon blant blinde og svaksynte. Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte. Den andre halvparten mistet synet i barndommen eller i voksen alder. Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.

14 prosent er alvorlig deprimerte

– Det er særlig i de yngste aldersgruppene man finner dem som er mest utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier Brunes.

Undersøkelsen avdekket et stort og udekket behov for helsehjelp. Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager, deriblant plager knyttet til depresjon, at de ønsket henvisning til psykolog.

Dobbelt så ofte utsatt for overgrep

– Ensomhet, liten sosial støtte og det å ha vært utsatt for mobbing, vold eller overgrep, øker sannsynligheten for depresjoner. Våre forskningsresultater viser at disse risikofaktorene er mye vanligere blant blinde og svaksynte enn seende, sier Brunes.

Overraskende mange deltakere svarte nemlig at de synes det var vanskelig å komme i kontakt med andre mennesker. 60 prosent savner nære relasjoner og 40 prosent følte seg ekskludert fra sosiale nettverk.

De som stod utenfor arbeidslivet eller hadde andre funksjonstap i tillegg til synstapet var særlig rammet av ensomhet. Opplevelsen av mobbing var også langt vanligere. Det samme var vold og overgrep hvor synshemmede var utsatt dobbelt så ofte som seende. Et flertall av de som var blitt mobbet mente mobbingen hadde sammenheng med synshemningen.

En negativ spiral

Undersøkelsen peker på at blinde og svaksynte utgjør en minoritet i samfunnet som opplever isolasjon, diskriminering og stigmatisering.

– Gjentagende opplevelser av ekskludering eller negative livshendelser gjør ofte mennesker passive og maktesløse. Denne maktesløsheten leder mange inn i en negativ spiral, og resulterer i mer isolasjon, ensomhet og depresjon, forklarer Brunes, som understreker at bedre tilrettelegging og integrering av blinde og svaksynte i samfunnet bør være en sentral del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Fakta:

  • Dette er en tverrsnittstudie der deltagerne er rekruttert fra Norges Blindeforbunds medlemmer.
  • Totalt deltok 736 voksne over 18 år i undersøkelsen.
  • I Norge har rundt 320 000 mennesker et synstap som det ikke er mulig å korrigere med briller eller linser.
  • Forskningen er finanisert av EU og Norges Blindeforbund.
  • Les mer om forskningsprosjektet.

Nøkkelord

Kontakter

Audun Brunes
Forsker II
Telefon: 975 78 629
E-post: audun.brunes@nkvts.no

Bilder

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers. Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
Last ned bilde
Forsker Audun Brunes, ved NKVTS. Foto: NKVTS
Forsker Audun Brunes, ved NKVTS. Foto: NKVTS
Last ned bilde

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom