Kilden kjønnsforskning.no

Dansk forsker: Dagens transportsystem passer ikke for alle

Del

Klimakrisen løses ikke bare med elbiler og teknologiske løsninger, ifølge Hilda Rømer Christensen. Hun mener man må tilpasse transportsektoren til flere gruppers behov.

– I de nordiske landene kjører menn mye mer bil, og kvinnene tar mer og er mer avhengig av offentlig transport og ikke-motorisert transport, altså sykkel og gange. Disse transportmidlene er marginaliserte og underfinansierte, sier den danske forskeren Hilda Rømer Christensen. Foto: iStockphoto. Bildet kan ikke brukes uten tillatelse.
– I de nordiske landene kjører menn mye mer bil, og kvinnene tar mer og er mer avhengig av offentlig transport og ikke-motorisert transport, altså sykkel og gange. Disse transportmidlene er marginaliserte og underfinansierte, sier den danske forskeren Hilda Rømer Christensen. Foto: iStockphoto. Bildet kan ikke brukes uten tillatelse.

– Transportpolitikk er en viktig del av grønn omstilling, sier Hilda Rømer Christensen.

Hun er professor ved Københavns Universitet og har nylig skrevet et kapittel om dansk transportpolitikk sammen med Michala Hvidt Breengaard i boken Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States.

– I dansk sammenheng handler hele klimadebatten, særlig omleggingen til grønn transport, om de teknologiske løsningene, sier Christensen.

Man tror teknologi er løsningen

Hun mener det er en rådende teori at teknologien, og særlig elbiler, vil løse alle problemene med utslipp i transportsektoren.

– Men vi har jo allerede elbiler, og det løser ikke problemet, mener hun.

– Å for eksempel få flere kvinner til å kjøre elbil endrer ikke det grunnleggende ved at biler skaper plassproblemer i byene.

Ifølge Christensen tror mange at energisektoren og natur- og biovitenskapen skal løse klimakrisen. Det er en for snever tankegang, mener hun.

– Alle sosiale, kjønnsmessige og etniske aspekter er fraværende i transportsektoren. Man tenker ikke på mobilitet og adgang for alle, sier forskeren.

Hun mener altså at sammenhengen mellom teknologien og menneskene mangler i dansk klima- og transportpolitikk.

Støtte til elbiler også i Norge

Tanu Priya Uteng er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun mener utviklingen innen transport er veldig teknologidrevet også i Norge.

– Løsninger som elbiler får mest økonomisk støtte i politikken i dag.

Priya Uteng mener vi trenger mer satsing på byutvikling som støtter syklende og gående.

Les hele saken på Kilden kjonnsforskning.no.

Kildens nyhetsmagasin er uavhengig og medlem av Fagpressen. 

Nøkkelord

Kontakter

Hilda Rømer Christensen, hrc@soc.ku.dk
Tanu Priya Uteng, tpu@toi.no

Bilder

– I de nordiske landene kjører menn mye mer bil, og kvinnene tar mer og er mer avhengig av offentlig transport og ikke-motorisert transport, altså sykkel og gange. Disse transportmidlene er marginaliserte og underfinansierte, sier den danske forskeren Hilda Rømer Christensen. Foto: iStockphoto. Bildet kan ikke brukes uten tillatelse.
– I de nordiske landene kjører menn mye mer bil, og kvinnene tar mer og er mer avhengig av offentlig transport og ikke-motorisert transport, altså sykkel og gange. Disse transportmidlene er marginaliserte og underfinansierte, sier den danske forskeren Hilda Rømer Christensen. Foto: iStockphoto. Bildet kan ikke brukes uten tillatelse.
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom