NKVTSNKVTSNKVTS

Carolina Øverlien blir professor ved Stockholms universitet

Del

Samtidig som Carolina Øverlien fortsetter som forskningsleder hos NKVTS, har hun fått opprykk til professor ved Stockholms universitet. Det er takket være hennes mangeårige innsats med forskning på vold i hjemmet, med et særlig blikk for utsatte barn.

Carolina Øverlien er forsker I og forskningsleder ved NKVTS, og har også en 20 prosent stilling som lektor ved Stockholms universitet. Nå har hun fått opprykk til professor ved universitetet.

­- Jeg er veldig, veldig glad for dette. Men jeg er også bevisst det ansvaret det medfører. Disse titlene er ikke bare en medalje å henge på brystet, de er viktige for hele fagfeltet. Professortittelen åpner noen dører for meg, og det skal jeg bruke, sier Øverlien.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nkvts.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.Carolina Øverlien, forkningslseder ved NKVTS, er nylig utnevnt til proffessor ved Stockholms universitet.

Professor med spesialisering i barn og unge

Hun er særlig glad for at hennes fulle tittel blir «professor i sosialt arbeide med spesialisering i barn og unge».

– Mange eldre professorer har gått før meg for å gi status til forskning om barn som er utsatt for vold. Jeg bygger på deres arbeid, og jeg er ydmyk overfor jobben med å kjempe for at vold mot barn og unge blir satt enda mer på dagsorden i forskningen og i samfunnet, sier hun, og fortsetter:

– Det er ikke lenge siden det ville vært mye vanskeligere for meg som kvinne å bli professor. De eldre, kvinnelige professorene har ikke bare banet veien for et forskningsfelt, men også for at min vei til en professorstilling er langt enklere enn deres var. Det er jeg dem dypt takknemlig. Jeg vil gjerne bidra til å hjelpe fram nye, unge forskere på feltet.

Ros for forskning og samfunnsengasjement

I sin vurdering skriver Stockholms universitet at Øverlien «mer enn godt nok» oppfyller de krav som settes til en professor. De peker på hennes omfattende publikasjonsliste: Den viser at Øverlien stadig utvider sine forskningsinteresser, samtidig som hun utdyper kunnskapen på sitt kjerneområde, vold i nære relasjoner. Videre har Øverlien en aktiv rolle i forskersamfunnet. Hun tar på seg ledelsesoppgaver i egen institusjon, bidrar til å skape og videreføre forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt underviser og veileder nye forskere.

Øverlien sørger også for at forskningskunnskapen kommer de som er berørt av vold i nære relasjoner til gode. Blant annet samarbeider hun med Redd Barna. Hun er også en aktivt deltaker i samfunnsdebatten via media.

Direktøren gratulerer

Øverlien fikk i 2019 opprykk til forsker I ved NKVTS. Denne tittelen, som brukes i instituttsektoren, tilsvarer professorkompetanse ved et universitet.

– Vi gratulerer Carolina så mye med vel fortjent opprykk til professor.  Vi er glade for at Stockholms universitet gjør den samme vurderingen som oss når det gjelder Carolinas gode forskningsarbeid. Og vi er glade for å ha Carolina med oss videre på NKVTS og nå også med professor-stilling, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom