Fellesorganisasjonen

Budsjettforliket overser barnevernsansattes bønn

Del

Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer de fleste ansatte i kommunalt barnevern, ba om 250 millioner til nye barnevernsstillinger. Forliket svarer med null kroner.

– Ikke én krone er øremerket nye stillinger i det kommunale barnevernet – det er for dårlig, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

I budsjettforliket bevilges 3,5 millioner kroner til et søskenprosjekt i regi av SOS-barnebyer og 25 millioner til støtte og veiledning til fosterhjem.

Barnevernsansatte trenger tid

Kvisvik understreker at god bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig barnevern. LO-forbundet har i sine budsjettkrav anbefalt at kommunalt barnevern tilføres 250 millioner kr til nye stillinger.

– Barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernet fortjener et godt og forsvarlig tilbud. Det koster penger, sier forbundslederen.

FO har lenge pekt på at flere nye stillinger kan løse noen av utfordringene barnevernet står i.

– Ukentlig får vi meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid, forteller Kvisvik.

Ansatte i barnevernet står daglig overfor krevende valg med stor betydning for barn og foreldre som har det vanskelig. De fleste som er i kontakt med barnevernet er fornøyde med hjelpen de får og vet at den har vært avgjørende, viser undersøkelser. Andre ganger er det ikke slik og det kan det være mange grunner til.

 

– Budsjettet med usosial profil

Denne uken ble regjeringspartiene og KrF enige om en budsjettavtale. I budsjettforliket flytter de på om lag 4,3 milliarder.

– Selv om de flytter flere milliarder er det lite penger i den store sammenhengen. Totalt sett har statsbudsjettet fortsatt en usosial profil, med skattelette til de rike og alvorlige kutt i velferden, sier forbundsleder Kvisvik.

Hun og FO er også skuffet over at det heller ikke i dette forslaget tas grep for å heve sosionomutdanningen til samme finansieringskategori som de andre treårige profesjonsutdanningene.

Barnetrygd økes

Samtidig aner Kvisvik en positiv retning, og kaller omdisponeringen som foreslås fornuftig og i tråd med FOs anbefalinger.

– Det er bra at barnetrygden økes og at engangsstønaden ved barnefødsel går opp 20 000 kr. Vi er også glade for at det settes av mer midler til å styrke arbeidet med barn i hele asylfeltet. Midlene går både til å styrke kompetansen til barneansvarlige og ulike tiltak for barn og deres familier.

Kvisvik er også glad for at det settes av mer midler til arbeid med vold og overgrep mot barn og at Statens barnehus får 10 millioner kroner ekstra.

– Dette er blant sakene vi har løftet fram i komitehøringer, sier forbundslederen.

Statsbudsjettet inneholder noen lyspunkter

Kvisvik trekker ellers fram som positivt at det bevilges:

 • mer midler til Landsforeningen for barnevernsbarn
 • øremerkede midler til tiltaket «Helt med». Det gjør at arbeid med å inkludere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv fortsetter.
 • midler til 500 nye VTA-plasser.
 • 320 millioner kr mer til ressurskrevende tjenester i kommunene. Det innebærer at innslagspunktet for statens toppfinansiering av slike tjenester ikke heves, og blir videreført på 2018-nivå.

Andre hovedpunkter FO har merket seg er:

 • Familievernet styrkes med 20 millioner kr.
 • Barnetrygden øker med 1 000 kr i året.
 • Etterforskning av vold og overgrep mot barn styrkes med 40 millioner kr.
 • Tiltak for bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne styrkes med 5 millioner kr.
 • MVA-kompensasjon for frivillige gis 50 millioner kr.
 • Redusert innslagspunkt for ressurskrevende tjenester bevilges 325 millioner kr.
 • Etablering av nasjonalt eldreombud med halvårsvirkning gis 14 millioner kr.
 • Forsøksordninger med nye tiltak for ungdom som står utenfor arbeidslivet (Venneslabroen) får 2,9 millioner kr.
 • VTA (Varige tilrettelagte arbeidsplasser) styrkes med 44,5 millioner kr.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Ukentlig får vi meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid, sier forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik.
– Ukentlig får vi meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid, sier forbundsleder i FO Mimmi Kvisvik.
Last ned bilde
– Barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernet fortjener et godt og forsvarlig tilbud. Det koster penger, sier forbundslederen i FO, Mimmi Kvisvik.
– Barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernet fortjener et godt og forsvarlig tilbud. Det koster penger, sier forbundslederen i FO, Mimmi Kvisvik.
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for om lag 29.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom