Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bruk av batterier kan bidra til å utsette en reinvestering av strømnett

Del

En studentrapport utarbeidet på oppdrag fra NVE konkluderer med at batterier kan utsette enkelte reinvesteringer i strømnettet. Å bruke batterier til å utsette en investering vil kunne være lønnsomt ved reinvestering av relativt lange kabler. I fremtiden vil det også kunne være lønnsomt med kortere kabler dersom man får lavere batterikostnader og lengre levetid.

Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre
Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre

NVE har i sommer engasjert studenter for å se på om batterier kan være et alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett ved for lav spenning hos strømkunden.  

- Resultatene og utfordringene studentene tar opp i rapporten er diskusjoner vi tar med oss videre i vårt arbeid. Studentene har gjort en grundig gjennomgang av de ulike tjenestene et batteri kan tilby, og de har vært i kontakt med mange relevante aktører. Dette gir oss et bedre bilde av batterier til bruk i nettet som er nyttig for oss, forteller Torfinn Jonassen seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME). 

Med dagens batteripriser er batterier lønnsomt i nettet hvis kabelstrekket er langt nok 

Resultatet fra studentenes studie viser- at med en kabel på 300 meter eller lengre til kunden vil det kunne være lønnsomt å utsette en reinvestering av strømnettet ved å bruke et batteri. Selv om prisen per kWh for batterier vil synke fremover er faste kostnader til montering, omformere og skap fortsatt førende for hvor mange prosjekter som i fremtiden vil være lønnsomme. Batteripris og levetid for batterier vil uansett være avgjørende fremover for når batterier vil være et reelt alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett. 

Videre foreslår studentene at batteritjenester i strømnettet bør tilbys av en tredjepart og ikke fra nettselskapet. Dette for å kunne utnytte alle muligheten som et batteri kan tilby, for eksempel å regulere spenning, men også deltakelse i fleksibilitets- og balansemarkeder. Studentene understreker at det vil være avgjørende at kontraktene mellom nettselskapene, og leverandør av disse tjenestene, er gode og standardiserte. 

Prosjektgruppen bestod av studentene: Ingvild Birkeland og Oda Skeie fra NTNU og Ingvild Fløtre og Linn-Anita Bergland fra UiO. Studentene fikk i oppgave å utforske mulighetene ved bruk av batterier i strømnettetStudentene brukte sommeren på å kontakte relevante aktører i kraftbransjen, nettselskaper, batteriprodusenter og en finansiell institusjon, samt å utforske hvilke tjenester både aktørene og batteriene kan tilby.  

Studentene gjennomførte også en teknisk-økonomisk analyse der de så på om batterier kan være et alternativ til tradisjonell reinvestering av strømnett ved for lav spenning 

Studenter i sommerjobb gir viktig innsikt 

- Vi tar inn studenter hvert år for å dykke ned i aktuelle problemstillinger eller muligheter som vi ser i bransjenStudentene veiledes av oss, men står fritt til å konkludere på sine egne funn. Resultatet fra disse studentprosjektene er et viktig bidrag for vårt videre arbeid. Det er også en god måte for oss å nå ut til studentene, og flere kommer tilbake til oss etter endt studie, sier Jonassen. 

Kontakter

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
Mobil: 952 24 548

Thomas Kallevik, avdelingsingeniør
Mobil: 962 24 973

Bilder

Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre
Oda Skeie, Ingvild Grøtterud Birkeland, Linn-Anita Bergland og Ingvild Alseth Fløtre
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom