Leading Web Solutions

Bruk av avdragsfrihet har avtatt

Del

Da korona-pandemien traff Norge ga myndighetene bankene utvidet mulighet til å innvilge husholdninger avdragsfrihet. Nå tyder ferske tall på at bruken av avdragsfrihet til privatpersoner er på god vei tilbake til samme nivå som før pandemien.

Bruk av avdragsfrihet på lån er på vei tilbake til samme nivå som før Covid-19. Foto: Istockphoto.
Bruk av avdragsfrihet på lån er på vei tilbake til samme nivå som før Covid-19. Foto: Istockphoto.

Tilbake på nivået før korona

Ifølge nye tall fra Norges Bank tyder det på at bruken av avdragsfrihet er på vei tilbake til nivået fra før korona-pandemien kom til Norge. I en nylig publisert rapport forteller de at bruken av avdragsfrihet til privatpersoner har falt litt. Dette kommer fram i en utlånsundersøkelse Norges Bank har gjennomført hos finansinstitusjoner i Norge.

I tillegg melder noen banker om at bruken av avdragsfrihet allerede er på samme nivå som før pandemien kom til Norge i 2020. 

Lette konsekvensene for enkeltpersoner

Den økte adgangen til å gi avdragsfrihet ble innført for å lette de økonomiske utfordringene til enkeltpersoner som ble rammet av permitteringer og oppsigelser som følge av nedstengingen av landet.

Det er vanlig å kunne søke om inntil tre måneders avdragsfrihet på et boliglån. I mars 2020 ble en midlertidig forskrift innført, som ga bankene lettere adgang til å utvide perioden med avdragsfrihet til seks måneder. I september 2020 ble det imidlertid besluttet å ikke videreføre den forskriften. Samtidig gjorde imidlertid Finansdepartementet det klart at bankene skulle vurdere hver enkelt kunde med hensyn til om en forverret økonomisk situasjon tilsa at lengre avdragsfrihet burde innvilges.

Med fortsatte permitteringer og oppsigelser innen enkelte bransjer var myndighetene fortsatt opptatt av å gi bankene mulighet til å imøtekomme de kundene som opplever en brå forverring av privatøkonomien.

Grunnen til at forskriften ikke ble videreført var at boligmarkedet opplevde økt aktivitet og økte priser, forklart med en rekordlav styringsrente.

Slik fungerer avdragsfrihet

For svært mange nordmenn er boliglånet den største utgiften i måneden. I tillegg har mange også usikret gjeld i form av billån, forbrukslån eller andre smålån. Når man betaler på et lån betaler man både avdrag på lånet, renter på lånet og et gebyr

Hvis man får innvilget avdragsfrihet noen måneder betaler man i de månedene kun renter og gebyrer. Som regel er avdraget den klart største delen av den månedlige innbetalingen. Derfor vil avdragsfrihet kunne gi et pusterom dersom man brått mister hele, eller deler av, inntekten.

Det er imidlertid en løsning som kun bør brukes med varsomhet. For lånet fortsetter å være rentebærende. Hvis du betaler avdrag blir det rentebærende beløpet stadig mindre, men det gjør det altså ikke når du har avdragsfrihet. Totalkostnaden for lånet vil derfor bli dyrere.

Hvordan søke om avdragsfrihet

I tillegg til at banken vurderer hvor mange måneder du kan få avdragsfrihet finnes det også noen andre krav. Blant annet må du ha hatt lånet en viss periode, ofte minimum seks måneder. Det er også begrensninger på hvor mange ganger du kan søke om avdragsfrihet.

Hvis du ser at den eneste muligheten til å få endene til å møtes er å søke om avdragsfrihet noen måneder så bør du ta kontakt med banken din. Du bør også innhente informasjon på forhånd om hvilke muligheter som finnes. Du kan lese om avdragsfrihet på nettsiden BilligeForbrukslån.no/avdragsfrihet. Der finner du også andre nyttige artikler om lån. 

Sørg for at du får opplyst fra banken hva totalkostnadene ved en periode med avdragsfrihet vil være for deg, og forsøk å gjøre den så kort som mulig. Avdragsfrihet er ment som en kortsiktig pause, for å få tid til å omstille seg. Den tiden bør brukes til å finne nye, langsiktige løsninger for nedbetaling av gjelden.

Bilder

Bruk av avdragsfrihet på lån er på vei tilbake til samme nivå som før Covid-19. Foto: Istockphoto.
Bruk av avdragsfrihet på lån er på vei tilbake til samme nivå som før Covid-19. Foto: Istockphoto.
Last ned bilde

Om Leading Web Solutions

Leading Web Solutions
Leading Web Solutions
Hulda Garborgsvei 13
4020 Stavanger

968 10 523https://leadingwebsolutions.com

Leading Web Solutions publiserer innhold rettet mot leiebil, privatøkonomi og lånebransjen.

 

Følg pressemeldinger fra Leading Web Solutions

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Leading Web Solutions på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Leading Web Solutions

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom