Unio

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Del

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter fredagens brudd.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet
Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i Oslo kommune startet 23. april, hvor forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen var meget tydelig på Unios krav:

– En klar reallønnsvekst for våre grupper, var budskapet da, noe som ble spesifisert i det første kravet som ble overlevert Oslo kommune: «l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen».

Ingen vilje til å møte Unios krav
En uke senere, etter at Unio og de andre organisasjonene hadde levert sine nye krav, svarte Oslo med et tilbud som var langt under det Unio kunne godta.

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Avstanden var for stor til at det var noen grunn til å fortsette forhandlingene.


Det sier Unios Oslos forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter at hun fredag ettermiddag meddelte kommunen om at Unio bryter. Hun mener Unios krav gjenspeiler Oslos kommunes behov for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.


– Vårt krav i Oslo er på linje med det Unio krevde for sine grupper i KS, sier hun videre.

 Skjefstad Andersen er skuffet over at kommunen ikke viste vilje for å komme Unio i møte under forhandlingene.


Rekrutteringsproblemer
Unios forhandlingsleder i Oslo påpeker at det haster for kommunen å ta tak i rekrutteringsproblemene.

 – Rekrutteringsutfordringene i Oslo kommune er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen her må kunne forvente. Når kommunen ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning blir kapasiteten truet og tjenestene blir dårligere.


Hun minner om at det allerede er svært alvorlig innenfor to av kommunens største felt.

– Rekrutteringsutfordringene er spesielt store i grunnskolen, hvor andelen uten godkjent lærerutdanning i Oslo er høyere enn for alle storbyene i Norge. Når vi også vet at søkertallene til lærerutdanningene går ned for andre år på rad, og at hele 56 av grunnskolene i Oslo ikke oppfyller lærernormen, er dette alvorlig for Osloskolen. Samtidig er det nå slik at det er over 20 prosent av de som underviser i Oslo-skolen som ikke har godkjent lærerutdanning. Det er alvorlig!


– Rekrutteringsutfordringene for sykepleierne er også store, både på kort og lang sikt. I den konkurransesituasjonen Oslo kommune har med nærliggende kommuner, private tilbydere og med flere store helseforetak, må dette tas på alvor. Heller ikke dette er en ny situasjon. Det er godt dokumentert og det viser alvoret i helsetilbudet i Oslo kommune. Samtidig har Oslo kommune det laveste tariffavtalte nivået for flere av Unios grupper innenfor helse. Både Spekter, KS og NHO har høyere minstenivåer for lønn. Når vi dette ser det i sammenheng med blant annet de høye boligprisene i Oslo, er dette ikke bærekraftig framover.

Mekling 25. og 26. mai
Dette betyr altså at årets lønnsforhandlinger vil gå til mekling. Datoene for det er 25. og 26. mai. Om det ikke blir enighet der, kan Unio gå ut i streik allerede fra torsdag 27. mai.

 I Oslo kommune har Unio nær 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner: Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20) Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet
Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med over 375 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom