Blå Kors

Blå Kors kjøper opp rusklinikk i nord – blir landsdekkende

Del

Blå Kors overtar Nord-Norges største private rusbehandlingsinstitusjon Sigma Nord.

Eierne av Sigma Nord har nådd pensjonsalder og ønsker å selge livsverket. Det ble til slutt Blå Kors som ble den foretrukne aktøren, i sterk konkurranse med andre.  

 – Blå Kors har lenge hatt et ønske om å styrke sin virksomhet i Nord-Norge, spesielt innenfor behandling av rus og avhengighet. Vi ønsker å være en bidragsyter innenfor et viktig folkehelseområde også i Nord-Norge og det vil gi oss større tyngde som en landsdekkende aktørsier divisjonsdirektør for Blå Kors behandling, Anita Ellefsen.   

Blå Kors overtar driften 1. mars 2022 

– Kvaliteten og verdiene som Blå Kors representerer innenfor rusbehandling, samstemmer godt med det vi har ønsket for videre drift hos Sigma Nord, sier styreleder for Sigma Nord, Arne E. Johansen. 

Vil gi økt kunnskap og læring  

Blå Kors er i dag den største ideelle aktøren i Norge innenfor rus- og avhengighetsbehandlingSigma Nord blir organisasjonens åttendebehandlingsinstitusjon og den første i Nord-Norge. 

Nå utvider vi ytterligere, samtidig som vi styrker det faglige tilbudet vårt, sier Ellefsen.  

Blant annet skal Blå Kors videreføre 12-trinnsmodellen som ligger til grunn for Sigma Nords behandlingstilbud.  

12-trinnsmodellen brukes ikke i Blå Kors i dag. Det er en annen faglig tilnærming som vil gi oss økt kunnskap og læring, sier Ellefsen.

Skal styrke kompetansen 

Ellefsen påpeker at fagkompetansen som Sigma Nord besitter, er svært verdifull, og at Blå Kors vil jobbe aktivt for å sikre at kompetansen overføres mellom virksomhetene for å kunne tilby best mulig tilbud til pasienter. 

 – Vi er opptatt av å ivareta pasientene, deres pårørende og de ansatte på en god måte i det videre arbeidet, avslutter Ellefsen.  

For ytterligere kommentarer, kontakt divisjonsdirektør Anita Ellefsen:

Telefon: 95192669

E-post: anita.ellefsen@blakors.no

Om Blå Kors:  

Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats på feltet. Blå Kors er den største ideelle aktøren i Norge innenfor rus og avhengighetsbehandling, som på fagspråket kalles tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  Blå Kors har rammeavtaler med Helse Sør-Øst (Blå Kors Borgestadklinikken med to lokasjoner og Blå Kors Øst med tre lokasjoner), Helse Vest (Blå Kors Haugaland A-senter, Helse Midt-Norge (Blå Kors Lade behandlingssenter). I tillegg driver Blå Kors Loland behandlingssenter etter godkjenning for Fritt behandlingsvalg. Det er sterk konkurranse og jevnlige anbudskonkurranser. Blå Kors er til stede i Nord-Norge med et bosenter i Tromsø og det har i lang tid vært ønsket å få en sterkere tilstedeværelse i nord. Blå Kors blir ved dette kjøpet den eneste ideelle landsdekkende aktøren på området.  

 

Om Sigma Nord: 

Sigma Nord er den største private rusbehandlingsinstitusjonen i Nord-Norge.  Den er lokalisert 15 minutter utenfor Evenes flyplass, i TromsVirksomheten ble etablert i 1996, og siden 2004 har de hatt rammeavtale med Helse Nord. I perioden 2017-2021 hadde Sigma Nord avtale med Helse Nord om 37 rusbehandlingsplasser og den blir i all hovedsak videreført for 6 nye år til 2027. I 2019 ble Sigma Nord godkjent som leverandør under ordningen Fritt Behandlingsvalg med totalt 18 plasser (avgiftning og døgn). Det betyr at det i dag er kontraktsfestet 55 plasser. Antall ansatte er 50 årsverk som utgjør ca 60 ansatte. Det er Arild HoldøArne E. Johansen og Leif Edgar Sivertsen som er grunnleggerne bak Sigma Nord. 

Om 12-trinnsmodellen 

12-trinnsmodellen, også er kjent som Minnesotamodellen, er basert på Anonyme alkoholikere (AA) sin basale filosofi som integreres med biomedisinsk og psykososiale forståelse av rusavhengighet. I tillegg til sosiale psykiske og helsemessige forhold trekkes den åndelige dimensjon inn med bevisstgjøring av egne verdier, normer og livstro, uavhengig av livssyn. Behandling foregår ofte i grupper, men også individuelt. Behandlingsprogrammene er strukturerte, intensive og kortvarige. Etter utredning og behandlingsplan, vil pasienten følge 2 behandlingslinjer: En fastlagt utfra det faste terapitilbud, den andre individuelt foreskrevet ut fra den enkeltes behov. 

Rusterapeuter med egenerfaring arbeider sammen med helsepersonell.  

Siden det dreier seg om en kronisk sykdom, er det behov for behandling og støtte over lang tid. Deltakelse i etterbehandling og selvhjelpsgrupper anses nødvendig. 

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Anita Ellefsen, divisjonsdirektør for Blå Kors behandling
Anita Ellefsen, divisjonsdirektør for Blå Kors behandling
Last ned bilde

Om Blå Kors

Blå Kors
Blå Kors
Storgata 38
0182 Oslo

22 03 27 40http://www.blakors.no

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Følg pressemeldinger fra Blå Kors

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Blå Kors på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Blå Kors

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom