Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

BKK Nett får løyve til Knarvik transformatorstasjon i Alver kommune

Del

NVE gir BKK Nett AS løyve til å byggje og drive ein ny 132/22 kV transformatorstasjon med tilkomstveg ved Lonena i Knarvik i Alver kommune, Vestland fylke.

Visualisering av Knarvik transformatorstasjon. Illustrasjon/BKK
Visualisering av Knarvik transformatorstasjon. Illustrasjon/BKK

Det er naudsynt å bygge den nye stasjonen i området for å styrke kapasiteten i kraftnettet og forsyningstryggleiken i området Frekhaug–Flatøy–Knarvik. NVE meiner dei samla fordelane med stasjonen er store samanlikna med kostnadane, bandlegginga av areal og dei visuelle verknadane for nærmiljøet.

NVE har sett vilkår i konsesjonen om at BKK Nett skal utarbeide ein miljø-, transport- og anleggsplan, der dei mellom anna skal omtale korleis dei skal gjennomføre anleggsarbeid og istandsetting. I planen skal dei òg beskrive farge- og materialval på stasjonen si fasade, med omsyn til å minimere visuelle verknader. Planen skal godkjennast av NVE før anleggsarbeida kan starte. 

Meir informasjon om saka finn du på NVE sin nettstad

Nøkkelord

Kontakter

Tanja Midtsian, sakshandsamar
tcm@nve.no
tlf. 970 83 737

Bilder

Visualisering av Knarvik transformatorstasjon. Illustrasjon/BKK
Visualisering av Knarvik transformatorstasjon. Illustrasjon/BKK
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom