Fellesorganisasjonen

Ber om hastemøte etter selvmord i barnevernet

Del

FO ber regjeringen om å ta ansvar for systemsvikt og manglende samarbeid i barnevernet etter avsløring i A-magasinet.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. (Foto_FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. (Foto_FO)

– Vi er svært bekymret dem som har alvorlige psykiske lidelser og plasseres i barnevernets omsorg uten å få god nok oppfølging, sier Mimmi Kvisvik.

Etter A-magasinets avsløring om Liv Monika (16), som tok livet sitt under barnevernets omsorg, ber Kvisvik om et hastemøte med regjeringen. Hun er forbundsleder i FO. Fagforeningen organiserer sosialarbeidere, blant annet de ansatte i barnevernstjenesten.

– Vi er mange som har meldt bekymring i en årrekke, men det virker ikke som om vi kommer noen vei. Nå haster det med å sikre disse barna forsvarlig omsorg. Oppslaget i A-magasinet illustrerer dette altfor godt, sier hun.

Allerede i 2019 konkluderte Helsetilsynet i rapporten "Når barn trenger mer" at mange barn og unge med alvorlige psykiske lidelser ikke får hjelpen de trenger mens de bor i barnevernsinstitusjoner. I et nytt brev fra FO og Rådet for psykisk helse ber organisasjonene om at det akutte behovet tas på alvor.

– Det ligger i barnevernssakenes natur at det er overhengende risiko for at barnet
har eller blir utsatt for traumatiske livshendelser. Vi vet at traumeeksponerte barn har dobbelt så stor risiko for å utvikle psykiske vansker, skriver Kvisvik i brevet.

– Vi må bli bedre til å skille mellom hvilke psykiske helseutfordringer en barnevernsinstitusjon skal løse og hva psykisk helsevern skal gjøre. I dag er det mange barn på barnevernsinstitusjon som ikke får behandling i psykisk helsevern fordi det anses som at de allerede har en døgnplass, sier hun. 

Derfor ber hun om et snarlig møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Hun mener blant annet at det er behov for å avklare:

  • Ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten, barnevernet og øvrige kommunale tjenester.
  • Organisering og forventninger knyttet til kapasitet og kompetanse der barna skal bo.
  • Problemer knyttet til behandling av psykiske lidelser i institusjon.
  • Status og bruk av helsekartlegging.
  • Status på og utvikling av spesialistinstitusjonene, herunder dagens Lunde behandlingssenter og Bodø ungdomssenter.

For ytterlige kommentarer:
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
97 97 00 20 - mimmi.kvisvik@fo.no

Daniel Charles Hextall, presseansvarlig i FO
46 45 44 51 - charles@fo.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. (Foto_FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. (Foto_FO)
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer 33 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Medlemmene våre er hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor pleie og omsorg, rus og psykiatri, barnevern, skole og Nav. Deres fagkunnskap hjelper. FO vil være en ressurs i tariffpolitiske og samfunnspolitiske spørsmål. Fordi vi står opp for dem, som står opp for andre.