Spekter

Beklagelig sykehusstreik

Del

- Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse Herlof Nilssen.

Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF

LO og YS starter streiken fra onsdag morgen (29. mai). I første omgang omfatter streiken ca 500 arbeidstakere. Foreløpig blir Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF berørt av streiken.

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

- Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Har tilbudt løsninger
Nilssen påpeker at helseforetakene og Spekter gjennom forhandlingene gjort forsøk på å tilby løsninger for å komme LO og YS i møte.

- Gjennom forhandlingene har helseforetakene og Spekter tilbudt løsninger for å unngå at medarbeidere jobber mindre enn 20% stilling, og dermed blir innmeldt i pensjonsordningen. Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Helseforetakene og Spekter har i forhandlingene også vært innstilt på å gjennomføre et lønnsoppgjør i tråd med det samfunnet for øvrig har fått i år.

Vil avvente partsarbeid
Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene.

- Vi mener det vil være hensiktsmessig å avvente resultatet av dette arbeidet, før vi vurderer minstegrensen i sykehusenes pensjonsordninger, påpeker Nilssen.

 

Fakta:

  • De LO/YS-organiserte utgjør om lag ¼ av de ansatte i sykehusene.
  • Ca 40 % av de ansatte i helseforetakene er sykepleiere som er omfattet av egen pensjonslov. For dem har ikke helseforetakene lov til å ha en annen grense enn 20 %.
  • Legene har også en egen pensjonsordning med 20 %-grense for innmelding. Heller ikke denne ordningen er omfattet av meklingen.
  • Det er for øvrig enighet i forhandlingene for helseforetakene med samtlige andre hovedorganisasjoner (Unio, Akademikerne og SAN). Lønnsoppgjøret er dermed avsluttet i enighet for 75% av de ansatte i sykehusene.

Kontakter

Bilder

Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Herlof Nilssen, leder av Spekter Helse og adm. dir. Helse Vest RHF
Last ned bilde

Om Spekter

Spekter
Spekter
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

47 65 70 00http://www.spekter.no

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Følg saker fra Spekter

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Spekter på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Spekter

Ny krisepakke fra regjeringen: Viktig bidrag for normalisering29.5.2020 13:58:25 CESTPressemelding

- Det er positivt at regjeringens tiltakspakke legger grunnlag for en mer normal situasjon for både virksomheter og ansatte og det er viktig at de foreslåtte tiltakene ikke varer lenger enn nødvendig. Bedriftene er nå avhengig av å raskt få i gang produksjonen, øke produktiviteten og få alle permitterte og arbeidsledige inn i ordinære ansettelsesforhold og verdiskapende arbeid. Det er avgjørende for vekst og velferd, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Frykter kollaps i kollektivtrafikken30.3.2020 20:32:45 CESTPressemelding

- Situasjonen til kollektivtrafikkaktørene er akutt og alvorlig, og krisepakken regjeringen la frem på fredag er for lite forpliktende. Regjeringen varsler en ny gjennomgang i revidert nasjonalbudsjett, men kollektivselskapene har ikke tid til å vente til i mai. Dette er aksjeselskaper som kan gå konkurs dersom det ikke kommer økonomiske midler raskt. Dette er ikke virksomheter som samfunnet bare kan se på at blir avviklet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Streiken fra YS/Negotia var tariffstridig og ulovlig - viktig seier for den norske modellen i Arbeidsretten27.9.2019 10:42:18 CESTPressemelding

- Det er en seier for den norske modellen at Arbeidsretten nå har slått fast at en fagforening ikke kan streike i mellomoppgjørene for spørsmål som hører hjemme i hovedoppgjørene. Dette er en viktig avklaring for å unngå at antallet streiker som kan ramme samfunnet og norske bedrifter øker, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom