FN-sambandet

Barnekonvensjonen fyller 30 år

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Alle barn har rett til å leke, å ha fritid og å hvile.Det står i FNs barnekonvensjon.UN Photo/Shareef Sarhan, 2013.
Alle barn har rett til å leke, å ha fritid og å hvile.Det står i FNs barnekonvensjon.UN Photo/Shareef Sarhan, 2013.

Norge i FN

19. november: Åpen debatt i Sikkerhetsrådet om fred og forsoning. Ambassadør Mona Juul holder nordisk innlegg.

20. november: Årlig samling for FNs stedligere representanter (RCs). Mona Juul holder innlegg på møte mellom RCs og FNs medlemsland.

21. november: Årlig bilaterale konsultasjoner mellom UNDP (FNs utviklingsprogram) og Norge.

21. november: Norge organiserer lunsjmøte sammen med avtroppende og påtroppende ledere av Sikkerhetsrådets antiterror komite (CTC), Peru og Tunisia. Tema er oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2482 om forholdet mellom Organisert kriminalitet og internasjonal terrorisme.

21. – 22. november: FN-delegasjonen deltar på samtaler om rettsikkerhetsgarantier for Sikkerhetsrådets sanksjonsregimer i regi av Belgia.

22. november: Ambassadør Mona Juul er vertskap for de nordiske ambassadørenes møte med FNs stedlige koordinatorer (RCs) fra Mauritania, Niger, Burkina Faso, Kamerun, Mali og Tsjad.

FNs sikkerhetsråd

Storbritannia har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i november.

18. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet og lukkede drøftinger om Libya.

20. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet og lukkede drøftinger om Midtøsten.

20. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet om fred og sikkerhet i Afrika med særlig fokus på Sahel.

21. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet og lukkede drøftinger om Somalia.

22. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet og lukkede drøftinger om Jemen.

22. november: Åpent møte i Sikkerhetsrådet og lukkede drøftinger om Syria.

22. november: Spesialutsending Geir O. Pedersen brifer Sikkerhetsrådet om utviklingen i Syria. Etterfølges av drøfting.

Flere saker

Barn som leker på en vannsklie i Gaza

Barnekonvensjonen 30 år

Onsdag 20. november markeres FNs internasjonale barnedag. Barnekonvensjonen, som kan sees på som barnas egen grunnlov, ble vedtatt i 1989, hvilket vil si at den fyller 30 år i år. Barnekonvensjonen består av 41 artikler og omhandler barns rettigheter. Alle land i verden, unntatt USA, har sluttet seg til avtalen. Barnekonvensjonen er en del av norsk lov, men Norge har fått kritikk for ikke å ratifisere den tredje tilleggsprotokollen som omhandler en universell klagemekanisme.

I FN holder den islandske sosial- og barneministeren, Ásmundur Einar Daðason, innlegg på vegne av de nordiske landene.

Fra FN-kalenderen

18. november: Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker

19. november: Verdens toalettdag

20. november: FNs internasjonale barnedag

20. november: Afrikas industrialiseringsdag

21. november: Verdens TV-dag

Aktuelt

11.november – 6. desember: FNs torturkomité (CAT) fortsetter i Genève.
Dette er CATs 68. samling. På agendaen står gjennomgang av menneskerettigheter i Burkina Faso, Kypros, Latvia, Niger, Portugal og Uzbekistan.

18. – 22. november: Underkomiteen til FNs torturkomité (SPT) åpner sin 39.samling i Genève.

Guinea–Bissau

Søndag 24. november avholdes det valg i Guinea Bissau. Politisk ustabilitet de siste årene, preget av interne stridigheter innad i partiene, høy grad av fattigdom og korrupsjon, samt store forskjeller mellom folkegrupper gjør at folk er kritiske til det kommende valget. Det knyttes spenning til om sittende president José Mário Vaz vil bli gjenvalgt. Han har sittet siden 2014.

USA

De åpne høringene i riksrettsetterforskningen mot president Donald Trump fortsetter denne uken. Vitnenes forklaringer skal avdekke om presidenten har misbrukt sin makt og presset Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter Biden. Dette med hensikt å sverte Biden og Demokratene før presidentvalget i 2020. Særlig etterforskes et besøk i Det hvite hus og hvorvidt Trump har brukt USAs militære bistand til Ukraina som pressmiddel. Under fredagens høringer gikk Trump til angrep på tidligere ambassadør Marie Yovanovitch på Twitter mens hun vitnet. Dette kan også bli en del av riksrettsanklagen mot Trump.

Sri Lanka

Tidligere forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa er valgt til ny president på Sri Lanka. Presidentvalget var det første valget siden selvmordsangrepene den første påskedag i fjor, hvor 269 mennesker mistet livet. Rajapaksa har lovet økonomisk reform og å prioritere nasjonalsikkerhet som president. Han hylles av sine tilhengere for å ha spilt en viktig rolle i at borgerkrigen i landet tok slutt i 2009. Samtidig ønsker flere menneskerettighetsorganisasjoner at Rajapaksa etterforskes for menneskerettighetsbrudd og maktmisbrukt.

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Bergen

20. november: Seeing the End of Poverty?

Harstad

20. november: Kvinner og makt

Oslo

18. november: Somalia under lupen

18. november: Ungdommens likestillingstoppmøte

19. november: Dokumentar og debatt: Uår

19. november: Zimbabwe etter Mugabe

19. november: The battle for Hungary’s democratic future

20. november: Kinesiske perspektiver på verdensøkonomien

20. november: Veikart for et mer bærekraftig reiseliv med søkelys på utlandet

20. november: Barnekonvensjonen 30 år – hva nå?

20. november: Hvordan fortelle historien ingen vil høre?

21. november: Hvordan forebygge, bekjempe og behandle overlevende etter seksuell og kjønnsbasert vold i krig og konflikt?

21. november: Innvandrerkvinner og arbeidsliv – LDOs årskonferanse

22. november: Together for Peace in Colombia

22. november: The 2019 Report: Lancet Countdown on Health and Climate Change

22. november: Markering – Ta ansvar på FNs klimaforhandlinger

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alle barn har rett til å leke, å ha fritid og å hvile.Det står i FNs barnekonvensjon.UN Photo/Shareef Sarhan, 2013.
Alle barn har rett til å leke, å ha fritid og å hvile.Det står i FNs barnekonvensjon.UN Photo/Shareef Sarhan, 2013.
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.