EU Fresh Choice

Bærekraftsarrangement samlet spydspisser innen norsk matbransje

Del

Nylig gikk arrangementet Power of the Plate av stabelen på Restaurant Einer i Oslo. Med over 60 gjester til stede, ble temaer som innovasjon, finans og grønn politikk diskutert med stort engasjement fra både talere og deltakere.

Arrangementet var et samarbeidsprosjekt, etter initiativ fra EU-kampanjen “I love fruit and veg from Europe”, med mål om å samle beslutningstagere og tankeledere for å lære mer om hva som skal til for å bygge morgendagens matindustri. Formålet var å inspirere til økt forbruk av frukt, grønt og mat fra havet, og se på mulighetene for hvordan bransjen kan oppmuntre nordmenn til å ta sunnere og mer bærekraftige matvalg.

- Kun 22 prosent av nordmenn spiser anbefalt mengde av frukt og grønt, så her er potensialet stort. Arrangementet var en gylden mulighet for talerne å komme med noen tydelig oppfordringer og synliggjøre viktighet av det vi velger på tallerkenen, forteller prosjektleder Susanne Jorde Lunde, rådgiver i Storm Communications. 

Ola Hedstein, grunnlegger av Rethink Food var kveldens moderator og maten ble presentert kjøkkensjef Svein Trandem etterfulgt av en presentasjon av Erik Olsen og Kristoffer Connée fra Klimato. De påpekte viktigheten av merkeordninger og gjøre miljøavtrykket synlig for forbrukere når de velger tallerken på restaurant.

Gjestene fikk også en forskningsbasert innføring i problematikken med Bon Van Oort, senior researcher fra CICERO som dro gjennom status que og det nyeste innen klimaforskning. 

Hovedprogrammet var delt inn i tre innholdsbolker: Power to the People, Powerful Planet og Power in true Profit. Blant talerne var flere av bransjens spydspisser.

Power to the People stilte spørsmålet «Hvordan kan vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg?» Hanne-Lene Dahlgren, influencer & Co-founder i Tomorrow og Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo Kommune, delte deres erfaringer med å påvirke grønne valg både gjennom private arenaer, infleuncerbransjen og politikken. 

Powerful Planet fokuserte på innovasjon, bærekraftig matproduksjon og infrastruktur. Jan Olav Langeland, CEO i Salmon Group, Kjetil Stake, Managing Director i The Sahara Forest Project Foundation og Ågot Aakra, Områdedirektør i FHI fortalte om spenennde prosjekter på tvers og offentlig og privat sektor. 

Kvelden ble avlsluttet med bolken Power in true Profit. Her ble talerne Olav Kjørven, Senior Director of Strategy i EAT og Reinier Wolterbeek, CPO i Onna utfordret til å svare på hvordan finans kan bidra til å bygge en mer bærekraftig matindustri. 

- For at matbransjen i Norge skal være helt i verdensklasse på mat og bærekraft, er det behov for at man går sammen, tar kollektivt lederskap og bygger et økosystem for bedre samarbeid. Vi trenger mer forståelse, innsikt, samarbeid og deling av beste praksis for å felles løse store problemer. Dette behovet er bakgrunnen for at vi har startet initiativet Sustainable Food Norway (S-FOOD), og arrangementer som dette er en del av dette viktige arbeidet, forteller Anita Bui, Koordinator i S-FOOD.  

S-Foods, Grønnere Sammen og Storm Communications stod for planleggingen og gjennomføring av arrangementet. 

 

Ta kontakt for mer informasjon:

Susanne Jorde Lunde, Prosjektleder Norge, +47 91921509

Anita Bui, Koordinator S-FOOD, +47 97638942

Mer informasjon om kampanjen «I Love Fruit and Veg from Europe»

Kampanjen har som formål å øke forbruket og bevisstheten om europeisk frukt og grønt i Norge, og vil være pågående i en treårs periode.  Kampanjen er finansiert med bistand fra EU og er en del av EUs markedsføringspolitikk med navn "Enjoy it's from Europe". Denne markedsføringspolitikken er vedtatt av EU-kommisjonen for å hjelpe sektorens fagfolk med å bryte seg inn i eller konsolidere internasjonale markeder, samt gjøre europeiske forbrukere mer bevisste på innsatsen fra europeiske bønder. For mer informasjon besøk kampanjenettstedet her: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/no/

Følg oss på sosiale medier: 

Facebook

Instagram

Se logo til kampanjen her.

Bilder

Om EU Fresh Choice

EU Fresh Choice