Agder Energi Nett

Bærekraftige løsninger i nye transformatorstasjoner

Del

Bærekraftige løsninger og bruk av ny teknologi er stikkord når Agder Energi Nett nå bygger nye transformatorstasjoner på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal. De to nye transformatorstasjonene vil bli bygget med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6.

Arbeid med Austerdalen Transformatorstasjon i Kvinesdal oktober 2020
Arbeid med Austerdalen Transformatorstasjon i Kvinesdal oktober 2020

− For Agder Energi Nett er det viktig at de nye transformatorstasjonene bygges så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Bruk av ny teknologi er en viktig del av løsningen som velges, og derfor velges det nye klimavennlige 132 kV-brytere uten den klimaskadelige SF6-gassen, forteller Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Klimaskadelig
SF6, eller svovelheksafluorid, er en klimaskadelig drivhusgass som ofte er benyttet i brytere i koblingsanlegg i strømnettet. Gassen brukes som brytningsmedium og isolasjonsmateriale, og det er først når det oppstår en lekkasje at det skaper et miljøproblem og forsterker drivhuseffekten. Faktisk har SF6 mer enn 22.000 ganger sterkere oppvarmingspotensial enn CO2. Bruken av SF6 er svært regulert, og i Norge må alle eiere koblingsanlegg innrapportere sine SF6-mengder og utslipp til Miljødirektoratet.

Nye anlegg
Agder Energi Nett har tidligere fått konsesjon på bygging av ny transformatorstasjon på Evje og i Austerdalen ved Kvinesdal. Begge steder er behovet for å oppgradere dagens nettstruktur som følge av økt kraftproduksjon i området. I begge stasjonene er det planlagt å sette inn to stk. 25 MW transformatorer.

Bærekraftig løsning
− På de nye transformatorstasjonene bygges transformatorene inn i tette celler, og det blir et innendørs koblingsanlegg for 132 kV med kun ren luft som isolasjonsmateriale, sier Torhild Fjermedal. Hun legger til at totalt sett blir den nye løsningen noe dyrere, men at man likevel velger bærekraftige løsninger ut fra selskapets strategi på dette området.

I drift høsten 2021
Arbeidet med begge de nye transformatorstasjonene startet opp etter sommeren, og er godt i gang. Det er grunnarbeid og byggearbeid som vil skje nå i høst og vinter, mens de tekniske installasjonene kommer på plass tidlig vår. Siemens er leverandør av de nye bryterne, og de to nye transformatorstasjonene skal settes i drift høsten 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arbeid med Austerdalen Transformatorstasjon i Kvinesdal oktober 2020
Arbeid med Austerdalen Transformatorstasjon i Kvinesdal oktober 2020
Last ned bilde
Arbeid med Evje Transformatorstasjon oktober 2020
Arbeid med Evje Transformatorstasjon oktober 2020
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg saker fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom