Nye Veier

Asplan Viak AS til konkretisering med kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger

Del

Asplan Viak AS går videre til konkretiseringsfasen for utarbeidelse av kommunedelplan E16 mellom E6 og Kongsvinger. Planarbeidet skal gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid med fire kommuner

Kartet viser området hvor det skal lages kommunedelplan for ny E16 fra E6 og til Kongsvinger. De røde strekene er ulike tenkte alternativ som Nye Veier fremmet i en tidlig utredningsfase.
Kartet viser området hvor det skal lages kommunedelplan for ny E16 fra E6 og til Kongsvinger. De røde strekene er ulike tenkte alternativ som Nye Veier fremmet i en tidlig utredningsfase.

Med seg i arbeidet har Asplan Viak Rambøll Norge AS.

- Det har vært en grundig evalueringsrunde. Vi setter stor pris på å få rådgiver på plass, og sikre fremdrift i dette prosjektet, sier ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer. Han leder styret for det interkommunale samarbeidet som skal gi en sammenhengende kommunedelplan for området.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning. Den aktuelle E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre og bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region. - Når vi nå går videre til konkretiseringsfasen klarer vi å holde framdriften i arbeidet med kommunedelplanen, sier Hvithammer.

Det er både regionale og nasjonale perspektiver i prosjektet. Prosjektområdet omfatter de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Regionalt er prosjektet viktig for bo- og arbeidsmarkedene fra Romerike i vest til Kongsvingerregionen i øst. Her skjer det store endringer som følge av etableringen av Oslo lufthavn Gardermoen. E16 er en av hovedveiene som binder sammen Osloområdet med Kongsvingerregionen og Sverige. Planprosjektet skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås.

Styret for dette interkommunale plansamarbeid er allerede konstituert og består av ordførerne i de fire kommunene. De fire kommunene har store ambisjoner for en fulldigital offentlig plan- og medvirkningsprosess, i samarbeid med Nye Veier. Det er Nye Veier som formelt kontraherer rådgiver til planarbeidet.

- Vi forventer at Asplan Viak er pådriver for å gjennomføre en effektiv og god planprosess for gjennomføring av alle sider av planprosessen og medvirkningen. Vi ser for oss digitale oversendelser og behandling av planer, strømming av folkemøter, interaktive møter med chattefunksjoner og etablering av en medvirkningsportal der innbyggere kan komme med innspill og merknader, forklarer Knut Hvithammer.

- Vi ser frem til konkretiseringsfasen, som starter i uke 14, sier prosjektansvarlig hos Nye Veier Solfrid Førland.

Det var fire tilbydere i konkurransen: Sweco AS, Norconsult AS, Cowi AS og Asplan Viak AS. Den kunngjorte og antatte økonomisk rammen for oppdraget var kr 70 mill NOK, inkludert en fastprisdel.

Kontakter

Leder i IKP-styret for E16: Knut Hvithammer, tlf 41201006, knut@sor-odal.kommune.no

Nye Veier AS: Prosjektansvarlig Solfrid Førland, tlf. 976 88 969

Bilder

Kartet viser området hvor det skal lages kommunedelplan for ny E16 fra E6 og til Kongsvinger. De røde strekene er ulike tenkte alternativ som Nye Veier fremmet i en tidlig utredningsfase.
Kartet viser området hvor det skal lages kommunedelplan for ny E16 fra E6 og til Kongsvinger. De røde strekene er ulike tenkte alternativ som Nye Veier fremmet i en tidlig utredningsfase.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom