Nye Veier

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS valgt for ny E39 gjennom Lyngdal

Del

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder.

Kontrakten E39 Lyngdal øst - Lyngdal inngår i Nye Veiers oppdrag med helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård.
Kontrakten E39 Lyngdal øst - Lyngdal inngår i Nye Veiers oppdrag med helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård.

Arbeidsfellesskapet som har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver, har levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder kroner eksklusive mva.

- Med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco har vi fått et kompetent arbeidsfellesskap. De har levert det beste tilbudet i konkurranse, og tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

11 kilometer ny, trafikksikker E39
Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune.

Strekningen inkluderer:
- 5300 meter vei i dagen
- 6400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
- To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad
- To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett

Konkretiseringsfase
- Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, og forstår utfordringene som ligger i prosjektet. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase som, dersom det går som det skal, ender opp med kontraktsignering i oktober 2021. Den nye firefelts veien med 110 km/t fra Herdal til Røyskår åpner etter planen i 2025. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden, forbedre fremkommeligheten. Ny vei skal legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, og ikke minst bedre trafikksikkerheten, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Byggestart i år
Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet starter opp allerede nå i mai, og avsluttes etter planen med kontraktsignering på fastpris i oktober i år. Deretter skal anleggsarbeidene starte ganske umiddelbart. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025. Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele prosjektet.

VIDEO: Slik kan veistrekningen bli. Filmen viser utgangspunktet før optimaliseringsfasen som starter nå i mai.

Prestasjonsmål
Prosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest har følgende prosjektmål:
1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
2. Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
3. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
4. Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
5. Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

VEDLEGG:

Anskaffelsesprotokollen er vedlagt. Den ligger under egen fane.

Nøkkelord

Kontakter

Administrerende direktør, Anette Aanesland - tlf. 951 20 546
E-post: anette.aanesland@nyeveier.no

Direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth - tlf 975 01 310
E-post: bjorn.borseth@nyeveier.no

Bilder

Kontrakten E39 Lyngdal øst - Lyngdal inngår i Nye Veiers oppdrag med helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård.
Kontrakten E39 Lyngdal øst - Lyngdal inngår i Nye Veiers oppdrag med helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård.
Last ned bilde
Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune.
Strekningen inkluderer:
- 5300 meter vei i dagen
- 6400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
- To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad
- To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett
Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune. Strekningen inkluderer: - 5300 meter vei i dagen - 6400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter) - To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad - To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Vårt oppdrag

Styrket konkurranseevne
Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet
Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom