Miljødirektoratet

Åpner for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark

Del

Etter føringer fra Klima- og miljødepartementet åpner Miljødirektoratet i ny forskriftsendring for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021.

Laksefiske i sjø. FOTO: Kristian B. Rian
Laksefiske i sjø. FOTO: Kristian B. Rian

Endringene innebærer at det åpnes for fiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021. Noen områder blir ikke berørt av endringsforskriften, og det vil der ikke være åpent for laksefiske med krokgarn i 2021. Områdene hvor det ikke åpnes er Tanafjorden og kommunene Berlevåg, Gamvik, Lebesby (nord for en linje fra Veidgamneset til Vardnesodden) og Nordkapp (nord for en linje fra Hjellneset til Flatvika).

Endringene i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø er en oppfølging av føringer gitt i brev fra Klima- og miljødepartementet, datert 28. mai 2021. Føringene kom som en følge av at Stortinget i et vedtak gjort 25. mai ba regjeringen tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021.

Fisketiden i fjordregionene, med unntak av Karlebotn, blir de samme som i 2020. Fisketiden i den regionen som heter Kysten av Finnmark, samt Karlebotn, blir den samme som regionen Kysten av Finnmark hadde i 2020.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Laksefiske i sjø. FOTO: Kristian B. Rian
Laksefiske i sjø. FOTO: Kristian B. Rian
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom